60% от проверените от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор фиджет спинъри не отговарят на изискванията за безопасност, като за тях са съставени 66 акта на обща стойност над 50 хил. лв. 

Около 60% от проверените от инспекторите на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор фиджет спинъри не отговарят на изискванията за безопасност. За неизрядните продукти са съставени 66 акта на обща стойност над 50 хил. лв. 

Извънредната проверка стартира в края на месец юни като в нейния ход бяха обхванати 154 търговски обекта и са инспектирани 219 вида спинъри, част от които бяха дадени за изследвания и в лаборатория. Позитивната констатация, след изследванията е, че предлаганите спинъри на българския пазар не съдържат олово и живак над допустимите граници. 

Обстоятелство, което е било установявано при сходни проверки в трети страни и което крие риск, защото тези продукти се ползват основно от деца.

Регистрирани са обаче редица други несъответствия при 161 от проверените спинъри:

- 99 броя са без маркировка за съответствие;
- 141 модела са без посочено наименование и адрес на отговорния икономически оператор, който ги е пуснал на пазара;
- 108 броя са без идентификация на продукта (марка, модел, артикулен номер, партида), уточняват от агенцията. 

Виж още: 75% от фиджет спинърите на пазара са опасни

По време на проверката са закупени образци за изпитване в лаборатория - два от тях са изработени от твърд полимер и един от метал. 

Получените резултати показват, че образците, изработени от твърд полимер при нормална употреба (падане) отделят малки части, които могат да се погълнат от дете. 

На основание получените при изпитването резултати и извършената оценка на риска е установено, че тези спинъри, носят сериозен риск при употребата и те ще бъдат обявени в Европейската система за бързо предупреждение за опасни нехранителни продукти - RAPEX. 

Виж още: Фиджет спинър - новата играчка, по която светът полудя

Към несъответстващите продукти ще бъдат предприети съответните законови мерки, като до момента са спрени със заповеди 97 различни вида спинъри.