Идеята е от догодина минималното възнаграждение да е 420 лв.

Минималната работна заплата за страната да се обвърже със средното възнаграждение и да е между 35 и 55% от него. Това се предвижда в проект на Министерския съвет, който се обсъжда от работна група към социалното министерство с участието на бизнеса и синдикатите.

Сред критериите, от които минималната заплата ще зависи, са размерът на средната заплата за страната за последното тримесечие, линията на бедност, индексът на потребителските цени за съответната година спрямо предходната според заложеното в бюджетната прогноза, пише в. "Сега".

Минималната заплата според новите условия

За третото тримесечие на тази година средната заплата е 882 лв., според данни на НСИ. Ако бъде приет този проект, това ще означава, че минималната заплата трябва да е до 441 лв. 

В плановете на кабинета е предвидено минималното възнаграждение да достигне 420 лв. от 1 януари. Нетният размер обаче - след приспадането на осигуровките и данъците - не трябва да минава под прага на бедност. С увеличаването на минималната заплата на 380 лв. от 1 юли нетният ѝ размер стана 298 лв., което за пръв път ще мине линията на бедността с 12 лв.

От Асоциацията на индустриалния капитал настояват минималното възнаграждение да не е едно за цялата страна, а да се определят от браншовите работодателски и синдикални организации спрямо икономически дейности. Според техния модел за страната трябва да важи най-ниската от всички договорени нива, а Министерският съвет да утвърждава договорените размери по икономически дейности, вместо да ги определя.

Срещите на тристранката

Всяка година до 30 юни социалният министър трябва да покани за разговор национално представените работодателски и синдикални организации и да им представи какви са намеренията за размера на минималната работна заплата през следващата година. 

До 15 октомври социалните партньори да се разберат, а ако до 30 октомври няма постъпило предложение, министърът сам ще предлага в срок до края на ноември каква да е минималната заплата.

Източник: в. "Сега"