Приключи преходният период от седем години за български и румънски граждани

Край на ограниченията за свободно движение и достъп до пазара на труда за българи в Швейцария. 

На 31 май 2016 г. завършва преходният период от седем години за български и румънски граждани, определен в протокол към Споразумението за свободно движение на хора между ЕС и Конфедерация Швейцария, който бе в сила от 1 юни 2009 г. С него бяха установени ограничения за достъпа до пазара на труда (ограничен брой разрешения - контингенти, предимство за местната работна сила и проверка на условията на заплащане и на пазара на труда).

Така от днес отпадат преходните разпоредби за свободно движение на български и румънски граждани в Конфедерация Швейцария след като Бундесратът на Швейцария одобри частичното изменение на Наредбата за въвеждането на свободното движение на хора.

За българските граждани вече не се изискват разрешения за работа и отпадат т.н. контингенти (определения брой разрешения за краткосрочно и дългосрочно пребиваване).

Така за гражданите на България и Румъния от днес важат същите правила, както за останалите държави от ЕС (без Хърватия).

При краткосрочна заетост в Швейцария - тоест до три месеца, от българските граждани няма да се изисква разрешение за пребиваване. Работникът обаче трябва да се регистрира онлайн за работата поне осем дни преди началото на заетостта.

Тези, които ще работят за срок, по-дълъг от три месеца, занапред сами ще носят отговорността да извършат адресната си регистрация в общината по местоживеене и да предприемат необходимите стъпки, за да получат съответното разрешение за пребиваване.

Повече подробности могат да бъдат намерени на сайта на Министерството на труда и социалната политика