Изследването на БАН в рамките на проекта "Здраве, качество на живот, неравенства" показва нужда от промяна на политиката в тази област

Разходите за здраве, които българските домакинства заплащат от джоба си извън вноските за здравно осигуряване, са изключително високи, а страната ни е водеща в тази неблагоприятна класация.

Това показва проучване на Института за изследване на обществата и знанието при БАН, осъществено в рамките на проекта "Здраве, качество на живот, неравенства" от интердисциплинарен екип: социолози, икономисти, лекари, статистици.

Резултатите бяха представени в началото на седмицата в предаването на БНТ1 "Още от деня" от ръководителя на изследването доц. Божидар Ивков и доц. Здравка Тонева.

Под "разходи от джоба" се разбира плащанията, които човек прави от собствения си джоб - за разлика от частта, която плаща застрахователят. Най-простичкият пример е, когато купувате с рецептурна книжка едно лекарство за 20 лева, от които Здравната каса (НЗОК) покрива половината, а останалите плащате от джоба си, поясни доц. Ивков.

Най-голям, близо 2/3, е делът на лекарствата и други медицински продукти за извънболнично лечение (63,4%), следван от плащанията за извънболнична помощ (21,7%).

Данните от изследването, проведено "на терен" през 2015 г., в сравнение с отчета на НЗОК, показват, че българските пациенти са платили от джоба си повече от половината си разходи за здраве - 52%. А според критериите на Световната здравна организация (СЗО) едно добре работещо здравеопазване горната граница на разходите от джоба трябва да е в диапазона между пет и 20%, т.е. у нас сме 2,5 пъти над нормата.

Още по-лошо е, че има трайна тенденция разходите за здраве от джоба да нарастват, алармират учените. Парадоксът според тях е, че месечните здравни вноски са много ниски, но в съотношение с доходите се оказват дори непосилни за някои домакинства.

Препоръката на доц. Ивков е да има коренна промяна в политиките по посока смекчаване на тези несъответствия, защото това поражда много жестоки неравенства в обществото, тотална маргинализация и социално изключване.