Върху какъв аспект на живота влияе всеки отделен дом

Ако сте чували някоя астроложка да говори за звездите и разположението им по наталната карта, то няма как да не сте чули за домовете. Те звучат някак странно за всеки, който не се занимава поне малко с астрология.

Astroto.com ни обясняват какво представляват всъщност домовете в астрологията?
В момента на раждането на един човек, планетите заемат точно определено място на небето и в зодиакалния кръг. Кръгът е разделен на 4 квадранта от линията на Хоризонта и линията на Меридиана. Всеки от четирите квадранта се разделя на 3 сектора, така се получават 12 сектора, които в астрологията се наричат "домове".

Големината на домовете е различна, като тя се измерва в градуси. Всеки един дом има различно влияние върху човешкия характер и съдба. Домовете могат да бъдат описани като сектори със свое влияние. Всеки дом управлява даден аспект на човешкия нрав, поведение, визия, световъзприятие и т.н.

Ето какво управлява всеки от домовете:

1-ви дом - домът на личността
Той влияе върху външния и вътрешния свят на човек. Определя личните качества и до известна степен физическия ни вид. Първи дом влияе за това как се възприемаме и как искаме другите да ни възприемат - маската, която носим пред другите. Първи дом оказва влияние върху поведението ни спрямо непознати хора, а също така и съдбата до седемгодишна възраст. Тук още са и отношенията дете - баща

2-ри дом - домът на финансите
Този дом определя отношението към парите и материалните придобивки. Той оказва влияние върху изграждането на ценностната ни система. Показва областите, където финансовите ни дела ще са най-успешни, начините за изкарване на пари, които биха подобрили финансовото и материалното ни състояние, и склонността ни да губим пари. Втори дом обославя и отношението дете - майка и дава информация за наследствеността в материален и духовен смисъл.

Виж още: Какви проблеми носи ретроградният Меркурий

3-ти дом - домът на комуникацията
Той ни дава информацията за възможностите ни да общуваме, да се учим, да преподаваме и да боравим като цяло с информация - средствата за предаване на информация, приемането ѝ и обработването ѝ. Той отговаря още за кратките пътувания, транспорта, кореспонденцията. Трети дом отговаря за интелектуалните способности, паметта. Ако първи дом е отношението с бащата, втори с майката, то трети ни дава представа за общуването с братя, сестри, близки братовчеди, съседи и хора от най-близкото ни обкръжение.

4-ти дом - домът на семейството
Този дом символизира нуждата от личен живот и семейно щастие. Това включва отношението към дома, тези, които приемаме като семейство, държавата като цяло. 4-ти дом дава информация за всичко това, което можем да наречем "бащино огнище", включително и материалната идея за дом - къщата, мебелите, както и земята, която е наша. Също така този дом показва как остаряваме.

5-и дом - домът на любовта, децата, талантите
Тук можем да открием онова невинно радваме на живота. Този дом отразява способността за наслаждаваме на любовта. Показва как приемаме загубите в живота и как подхождаме към рисковете и хазарта. Дава представа как възприемаме и какво е отношението ни към тях децата.

Виж още: На коя планета принадлежим според астрологията

6-и дом - домът на ежедневието
Домът на всичко това, което съставя нашето битие, това, което трябва да правим и което възприемаме като задължения. Показва препоръчителната професия. Показва подходящия режим за хранене, както и за обличане. Домът на армията, флота, полицията, въобще на всички тези, които са избрали да служат в помощ на другите. Този дом отговаря също така и за физическото ни здраве. Показва слабите места във физическото състояние.

7-и дом - домът на брака и съюзите 
Описва отношнията ни с другите - партньорите ни в живота и в бизнеса. Този дом определя самия начин, по който ние се отнасяме към партньорствата и какво е за нас обществото обществото и съответно какво е мястото ни в него. Откритите сблъсъци с обществото, откритите врагове. Показва как другите ни възприемат и как се държат с нас.

8-и дом - домът на смъртта, данъците и секса
Този дом ни дава представа как индивида посреща възможностите и ограниченията, за да доведе връзките, в които участва до плодотворен край, как се свързва със сексуалността и отношението към брачния партньор. 8-и дом отговаря за това как управляваме парите на другите, когато това ни е дадено. Той също така определя наследствата, определя окултни, духовни и мистични интереси, загубите, смъртта и трансформациите.

Виж още: Черната луна в зодиака - какви негативи крие тя

9-и дом - домът на морала, религията и философията
Това е домът на себепознанието и отношението към верските въпроси и философията. Това е също така дом на далечните пътешествия, който определя и способността за достигане на висшето знание.

10-и дом - домът на кариерата
Той посочва най-високата точка, до която може да достигне човек в тоя живот. Показва целите, стремежите и способностите, както и отношението ни към силните на деня и тези, които имат власт. Описва родители и работодатели. 10-и дом определя професионални насоки и перспективи, както и положението в обществото.

11-и дом домът на приятелствата и желанията 
Той ни показва какво се търси у приятелите и от обществото. Символизира порива за свобода. Определя обществените стремежи на индивида.

12-и дом - домът на кармата и на мъдростта
Това е домът на скритото познание. Тук се вижда как се борим със своите вътрешни и външни демони и врагове, дом на тайните врагове. Това е домът на борбата срещу собственото его, която водим за да постигнем по-възвишени цели. 12-и дом дава влиянието си върху края на различните начинания, животът в чужбина и отношението, което проявяваме към тези, които са чужди на културата ни.