Не купувайте нова техника и не завързвайте нови контакти

Ретроградният Меркурий е явление в астрологията, което описва обратният път на планетата Меркурий по нейната ос на движение. Това се случва три пъти през годината. Тогава планетата обръща движението си си и се връща до определена позиция. След това възвръща първоначалната си посока и се връща към обичайната си траектория.

Меркурий носи името си от римският бог на информацията. Меркурий е и вестителят на всички божества. Той отговаря още за комуникацията, търговията, общуването като цяло и новите знания. Ретроградното движение на планетата, носеща неговото име, води до проблеми точно в тези области. По време на обратното му движение можете да усетите проблеми с парите (по-сериозни от обикновено), техниката може да дава проблеми, а с близките да се карате по-често от обикновено. Това е именно влиянието на Меркурий.

По това време има липса на яснота, скрита или недобре разбрана информация, неправилна преценка и объркване, промяна в плановете. Обикновено сключени договори, сделки или споразумения, какъвто е и брачният договор, на Ретрограден Меркурий са краткотрайни или неуспешни, със скрити дефекти и проблеми.

Според астрологията, ретроградният Меркурий означава:
- проблеми с комуникациите, компютрите, транспорта
- закъснения, промени в плановете, повече задръствания
- проблеми с техниката, с колата, електроуредите
- неуредици, неразбиране и непредвидени ситуации
- отлагания и промени при подписването на важни договори
- неподходящо време за пътуване
- проблеми с телефоните, възможни загубвания на писма, мейли, багаж
- възможно е да се повторят стари ситуации, да се върнат стари приятели, да имате изненадващи срещи с хора и ситуации от вашето минало

По време на ретрограден Меркурий не е подходящо да се купува нова техника, да се заформят нови контакти или да се започват нови начинания. Това е време на премисляне на нещо старо - време за размисъл и оценка на ситуацията.

Въпреки че като цяло ретроградността на тази плането носи предимно негативни фактори, има и положителни страни на това явление. По това време е удачно да затвърждаваме знания, които вече сме придобили. Ретроградният Меркурий благоприятства преразглеждане на стари начинания, от които можем да извадим нови позитиви. Може да проверим вече изготвени документи за грешки, по това време те ще излизат на видно място и е добре да ги улавяме. Като цяло ретроградният Меркурий е период, идеален за премисляне и осмисляне на вече замислени идеи.

Три пъти ретрограден Меркурий срещаме през 2017 година:

От 10 април до 3 май
От 13 август до 5 септември 
От 3 до 23 демекври