Министерството на финансите е изготвило пакет от мерки за привличане на повече инвестиции и облекчаване на бизнеса

Да отпаднат звездите на ресторантите, кафенетата и баровете, ако те са самостоятелни обекти. Това е новото предложение на Министерството на финансите, част от план от мерки за повече инвестиции и облекчаване на бизнеса, изготвен от Министерство на финансите. Той ще е готов до 31 март и внесен за гласуване в Министерския съвет, съобщава "24 часа".

В плана вече са включени рязко съкращаване на разрешителните и съгласувателни режими в строителството, по-бързо присъединяване на нови обекти към ток, газ и вода, подобряване на пътната инфраструктура, намаляване на разходите при внос и износ.

Отпадането на звездите на ресторанти и барове ще спести на бизнеса над 1 млн. лв. за година. Според сегашния режим общините дават категориите една и две звезди, а по-високите се определят от Министерството на туризма.

Заведенията са обект на двоен контрол, тъй като те се регистрират и от Българската агенция по безопасност на храните като обекти за търговия с храни. За спазването на определени санитарни изисквания отговарят и регионалните здравни инспекции. 

Според регистрите на БАБХ заведенията у нас са над 30 хил. За категоризиране от тях се събират такси от 110 до 1400 лв., в зависимост от местата за сядане. Категоризациите се подновяват на всеки 5 години, а бизнесът плаща дори за вече съществуващи заведения. Така при отпадане на режима бизнесът ще пести 1 млн. лв. годишно, е записано в мотивите.

Мярката няма да се отрази на бюджета на общините и Министерството на туризма, защото отпадат и разходите на администрацията за нейното предоставяне. 

Виж още: Най-добрите дестинации за кулинарен туризъм​

Тъй като една от критичните зони, пречещи на бизнеса, са различията между държавните и общинските изисквания, наредби, правилници и тълкувания, планът е дал срок до януари 2017 г. изискванията за присъединяване на новите сгради към инфраструктурата да са уеднаквени, както и всички ВиК оператори да определят по обща методика цените на водата.

Всички общини, приходни агенции и ведомства, които събират такси до края на тази година,трябва да изготвят план за намаляване на техния брой и размер.

В плана има специален раздел за електронизация на всички услуги. Те предвижат декларациите за местни данъци и такси и болничните да се подават по електронен път.

При пенсиониране ще отпадне изискването да се издават удостоверения за пенсиониране за годините след 2000 г.

Виж още: Най-скъпите ресторанти в света

Друга идея е данъчна оценка да се издава до 3 вместо сегашните 7 дни, а за наследства и придобиване на нов имот в една и съща община да не се изисква такава оценка, предвиждат мерките. Документите за данъчни задължения към общината да станат безплатни, а служителите да са задължени да набавят нужната информация чрез служебна проверка.

Източник: в. "24 часа"