Френският министър на екологията Никола Юло представи пакет с мерки срещу замърсяването на въздуха, които целят до 2050 г. страната да постигне "въглеродна неутралност"

До 2014 г. Франция възнамерява да спре продажбата на бензинови и дизелови моторни превозни средства. Това стана ясно от изказване на министъра на околната среда на Франция Никола Юло, в което той представи климатичен план на правителството за следващите пет години. 

Крайната цел е до 2050 г. страната да постигне "въглеродна неутралност" - т.е. обемът на излъчените в атмосферата емисии парникови газове да е равен или по-малък от обема на компенсаторните емисии (закупуване на квоти, инвестиции в пречиствателни инсталации, залесяване и др.). 

Министърът се ангажира още до 2022 г. да се прекрати производството на електричество от въглища, както и да се отделят инвестиции за 4 лрд. евро за борба с разхищението на енергия.

Важна част от този план са и автомобилите, като Юло отбеляза, че след 2040 г. във Франция ще могат да бъдат купувани само електрически и хибридни автомобили. 

По негови думи това е необходимо заради борбата с изменението на климата и замърсяването, но посочи, че преходът няма да бъде лесен за френските производители на автомобили.

Една от идеите на френското правителство е да спонсорира по-бедните семейства да се отърват от старите си автомобили, които изпускат вредни газове във въздуха, и да ги заменят по-изгодно за автомобили с по-малко вредни емисии.

Кабинетът също така подготвя закон, който да забрани издаването на нови разрешителни за експлоатация на залежите на невъзобновяеми енергийни източници - петрол, газ, въглища и др.

Министър Юло предвижда още и въвеждането на специална такса за въглеродни емисии, който да засяга предприятията, като към 2030 г. за всеки тон излъчени въглеродни емисии, те трябва да плащат по 100 евро. По този начин чистите индустриални производства ще получат конкурентно предимство пред тези, които замърсяват с въглероден диоксид - мярка, която би трябвало да стимулира "мощно" зелената икономика.

Никола Юло потвърди също така, че кабинетът ще спази заложените цели от 2015 г. за намаляване на дела на ядрената енергетика в общото енергийно производство до 50% през 2025 г., но не уточни кои атомни централи смята да затвори.

"Ще закрием определен брой реактори. Със служителите в министерството ще определим кои ядрени блокове можем да изведем от експлоатация според критериите сигурност, социални и икономически ефекти", каза Никола Юло.

Източник: "Индипендънт"