Масово неспазване на правилата за функциониране на малките ВЕЦ води до унищожаването на реките и речните екосистеми

Малките водноелектрически централи могат да докарат на България наказателна процедура от Европейската комисия. За това предупреждават природозащитни организации.

Причината е липсата на контрол върху изграждането на съоръженията, което е довело до нарушаване на три евродирективи - за хабитатите, за стратегическата екологична оценки, както и рамковата директива за водите. За тях вече са внесени две жалби до ЕК.

Вносители са природозащитни организациите от WWF и сдружение "Балкани", както и клубове на риболовци и любители на водните спортове. В жалбите, внесени преди около 10 дни, има конкретни примери за пресушени речни корита заради изградени вецове.

Конфликтните случаи в страната доведоха през годините до десетки дела в българските съдилища. Въпреки това напредък по спазване на законодателството почти няма, коментират екозащитниците.

Виж още: ЮНЕСКО с предупреждение към България за съдбата на Пирин

Системното погазване на правилата за функциониране на малките ВЕЦ води до унищожаването на реките и речните екосистеми и е в ущърб не само на природата, но и на хората, чиято дейност зависи от реката, категорични са те.

В жалбата си природозащитнците споменават, че напредъкът по спазване на законодателството е незадоволителен, което е довело до повдигането на въпроса на европейско ниво.

Източник: "За да остане природа в България"