Политическата несигурност преди изборите е довела до забавяне на реформите, констатират от Брюксел

Европейската комисия представи годишния доклад за България и Румъния по механизма за сътрудничество и проверка, който посочва, че страната ни е постигнала напредък по всички препоръки, но не ги е изпълнила изцяло.

През януари, когато беше предишният доклад за България, Европейската комисия отправи 17 препоръки, а днес отчете, че по всички тях се работи, но никоя от тях не е изпълнена в задоволителна степен, обобщава БНТ.

В доклада се казва, че политическата несигурност преди изборите е довела до забавяне на реформите. Очакванията на Брюксел са страната ни да изпълни препоръките в "близко бъдеще".

"За нас е ясно, че България постигна устойчив напредък в няколко области, свързани с върховенството на закона. Препоръките, които отправяме към България, отчасти бяха изпълнени и приложени. Но все още остава какво да се постигне. Насърчаваме българските власти да продължат да ги осъществяват, да работят в тясно сътрудничество с нас, за да бъдат изпълнени всички препоръки и искаме да сме сигурни, че няма да има връщане назад в нито една област", заяви зам.-председателят на Европейската комисия Франс Тимерманс.

Като най-важното развитие през годината се отбелязва избирането на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС), но се споменават и съмненията за политически договорки при попълването на парламентарната квота.

Сега от ВСС се очаква да покаже своята независимост на практика. Като положителен момент се изтъква създаването на Инспекторат към ВСС и избирането на нов председател на Върховния административен съд (ВАС).

Според Брюксел промените в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) и Закона за съдебната власт са били приети без широки дебати. Препоръчва се те да се правят по прозрачен начин след обществени обсъждания в средите на магистратите и гражданското общество.

Очакват се и инициативи по продължаване на съдебната реформа, които да се се трансформират в ясен план за действия.

През януари Еврокомисията отчете, че в борбата с корупцията по високите етажи на властта е сред най-проблемните области за България за 10-те години, откакто механизмът съществува. Сега погледите са насочени към Агенция за борба с корупцията, като Брюксел очаква прозрачност при избиране на ръководството й. Трябва да има и повече резултати в борбата с корупцията на местно ниво и по границите.

Докладът отбелязва напредък по отношение на организираната престъпност, която сега представлява по-малка заплаха за обществото, отколкото в миналото.

"Този доклад е много обективен и благодаря на Европейската комисия и експертите, които са работили за него. Няма нови препоръки, отчетен е голям напредък по голяма част от 17-те препоръки", коментира вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева от Кувейт, където е на работно посещение - и припомни:

"Никога не сме очаквали механизмът да приключи тази година. Има изразено виждане, че ако продължаваме със същия темп на реформи, е абсолютно възможно и реалистично механизмът да приключи до края на мандата на тази Еврокомисия."

Следващият доклад за България се очаква в края на 2018 г.

Източник: БНТ