През учебната 2014/2015 броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604,5 хил., от които 105,7 хил. са в селата

В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1,8 хил., или с 0,3%, сочи доклад на НСИ, цитиран от "Стандарт".

В началото на учебната 2014/2015 занятия се водят в 2019 общообразователни училища , от които 149 начални, 1325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища намалява със 7 поради закриване или преобразуване .

Висше образование

През учебната 2014/2015 общият брой на студентите в България възлиза на 2,2 хил., или с 0,8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 и с 0,6% повече в сравнение с предходната учебна година.

Предучилищно образование

През учебната 2014/2015 броят на самостоятелните детски градини с директор е 1991, или с 60 по-малко в сравнение с учебната 2013/2014. Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2014/2015, е 241,1 хил., което е със 17,9 хил., или с 8,0% повече от броя им през учебната 2010/2011 и с 0,2% повече в сравнение с предходната учебна година. 

Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записван, намалява от 83,6% за учебната 2013/2014 на 82,9% за учебната 2014/2015 г.

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2014/2015 се осъществява в 23 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 394 професионални гимназии и 40 професионални колежа с прием след средно образование. 

Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 141,0 хил. и в сравнение с учебната 2010/2011 намалява с 20,5 хил., или с 12,7%, а в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0,2 хил., или с
0,1%.

Виж още: В колеж ще може да се влиза и след 10-и клас

Източник: НСИ, "Стандарт"