Най-много пък е намалял дългът на Гърция

Българският държавен дълг е с най-голям ръст сред всички страни от Европейския съюз, сочи отчет на Евростат за първото тримесечие на 2015 г.

Дългът като процент от БВП се е увеличил с 10% за една година. По този показател на второ място е Хърватия с повишение от 6,2%, следвана от Словения с 4,8%. Най-сериозно понижение на държавните задължения е регистрирано в Гърция, като техният дълг е намалял с 5,5% от БВП и Унгария със спад от 4,7%.

През първото тримесечие на тази година най-ниско равнище на държавния дълг като процент от БВП е отчетено в Естония (10,5%), следвана от Люксембург (21,6%) и България (29,6%). Най-високи са нивата на държавната задлъжнялост в Гърция (168,8% от БВП), Италия (135,1%) и Португалия (129,6%).

В целия Европейския съюз и в еврозоната държавният дълг се е повишил като процент от БВП през първото тримесечие на година. В края на първото тримесечие дългът в 28-те страни от ЕС се повишава до 88,2% от БВП спрямо 86,9% в края на миналата година и 86,2% през първото тримесечие на 2014 г.

В същото време държавният дълг в еврозоната се увеличава до 92,9% от БВП от 92,0% през последното тримесечие на 2014 г. и 91,9% преди година.

Източник: "Дарик"