Наред с приказките, пословиците и гатанките, народът ни е разказвал и фолклорни задачи, с които хората проверявали способността си да разсъждават остроумно и степента на своята съобразителност и досетливост

1. Рибар ловял риба. Попитали го колко риби е уловил и той отговорил: "На осмицата половината, на шестицата без главата и деветката без опашка."

Колко риби е уловил?

2. Баща поръчал на дъщеря си да купи някои неща и й обяснил, че парите са оставени в плик на масата. Дъщерята погледнала набързо плика, видяла написаното отгоре му число 89, взела парите, без да ги брои, и отишла в магазина. Там направила покупки за 70 лв., но когато започнала да плаща, се оказало не само че не остават 19 лв., но не й достигат 2 лв.

Когато се върнала вкъщи, дъщерята попитала баща си дали не е сгрешил при броенето и обяснила какво се е случило в магазина. След като я изслушал, бащата помислил малко и казал, че той вярно е преброил парите, а тя греши.

Каква е грешката на дъщерята?

3. Тръгнал Иван за Балван. По пътя си срещнал седем селянки. Всяка носела чувал с по седем прасенца.

Общо колко крака отивали към Балван?

4. Един селянин си купил шест кокошки, но имал пет полога. Трябвало обаче всяка кокошка да се постави на свой полог. Много се чудил човекът как да ги нареди, но не успял. Затова се обърнал за помощ към съседа си.

Съседът му ги наредил така: На първия полог временно поставил две кокошки, на втория - третата, на третия - четвъртата, на четвъртия - петата, а на петия взел една от кокошките в първия полог - шестата, и я поставил в него.

Справил ли се е със задачата съседът?

5. На едно дърво имало 40 свраки. Минал ловец, гръмнал и убил шест.

Колко свраки са останали на дървото?

6. Грънчар продавал глинени съдове. Дошла една баба, която си купила гърне, като заплатила за него 1 лв. - и още половината от цената на гърнето.

Колко струва гърнето?

7. Войник получил заповед да премине през мост, издържащ до 70 кг, като пренесе едновременно и три ябълки. Теглото на войника е 69 кг, а всяка ябълка е по 0,5 кг.

Как войникът може да изпълни заповедта?

8. Семейство живее на осмия етаж в жилищен блок. При изкачване синът ползва асансьор до петия етаж. Оттам до осмия етаж се изкачва по стълбите. При слизане синът влиза в асансьора на осмия етаж и излиза от него на партера.

Защо при изкачване синът не ползва асансьор от петия до осмия етаж?

9. На един цар се ражда син. В чест на това събитие той издава следната заповед за амнистия: "Всички затворници да излежат присъдите си наполовина." Неговите сановници много се затруднили с изпълнението на заповедта за тези, които са осъдени на доживотен затвор. За тях не знаели колко години ще живеят.

Но царят бил категоричен - "да се изпълни заповедта, и то точно". Мислили, мислили сановниците и накрая един от тях извикал: "Измислих!".

Какво е измислил сановникът?

10. В семейство имали три деца - заварено, доведено и природено. Вкъщи били останали две яйца, но хитрата майка, след като ги сварила, направила така, че всяко дете да получи по едно яйце.

Как е постъпила майката?

Отговори:

1. Нула риби. На осмицата половината е 0, шестицата без глава е 0 и девятка без опашка е 0.

2. В плика имало 68 лв., а дъщерята е прочела обратно числото 68 - като 89.

3. Два - краката на Иван. 

4. Съседът не се е справил със задачата. Взетата кокошка от първия полог е една от петте кокошки, поставени в четирите полога. Тя не е шестата кокошка. Шестата кокошка отново е без повод.

5. Не е останала нито една сврака, защото шестте убити са паднали на земята, а другите са отлетели.

6. 2 лв.

7. Чрез жонглиране.

8. Синът е малко дете и може да достигне само до бутона за петия етаж.

9. Затворниците, осъдени на доживотен затвор, да бъдат в затвора през ден.

10. След като двете деца получили по едно яйце, разделили ги на по две части и всяко дало по една част (т.е. по една половинка) на третото дете. Така и то получило едно яйце.

Източник: "Математически фолклор" от Иван Ганчев, Кирил Чимев и Йордан Стоянов, държавно издателство "Народна просвета", 1987 г.