Индустриалният холдинг на Огнян Донев и Радосвет Радев е на път да придобие мажоритарния пакет акции на една от най-малките банки в България

"Индустриален холдинг-доверие", в чието ръководство са Собственикът на фармацевтичната компания "Софарма" Огнян Донев, собственикът на "Дарик радио" Радосвет Радев и адвокат Венцислав Стоев, е на път да придобие мажоритарния пакет акции на "Токуда банк".

Позиция на КЗК

Дружеството е внесло искане в Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на придобиването. Производството в антимонополната комисия е образувано с дата 14 май 2015 г.

"Според уведомителя не се очаква операцията да окаже въздействие върху продуктово-географски пазари в страната, тъй като характерът на извършваната от участниците в концентрацията дейност не позволява идентифицирането на пазари,върху които сделката ще окаже въздействие поради липса на хоризонтални или вертикални ефекти, както и липса на отношения на свързани пазари", се казва в съобщение за концентрацията, качено на сайта на КЗК.

В срок от една седмица, считано от 18 май трети заинтересовани лица могат да внесат в КЗК становище по предстоящата сделка, преди антимонополният орган да се произнесе с окончателно решение след извършването на цялостна оценкана нотифицираната сделка.

Виж още: Кои са най-печелившите банки за началото 2015 г.

"Токуда банк"

Към момента "Токуда банк" е една от малките банки в страната. Неин мажоритарен собственик е японската "Интернешънъл хоспитал сървис" на основателя и собственик на японската корпорация Tokushukai Medical Торао Токуда. За 2014 г. банката е отчела загуба от 7.236 млн. лв.

По данни на БНБ към края на миналата година привлечените средства в Токуда банк са 387,54 млн. лв., от които депозитите на домакинствата са за 266 млн. лв., а тези на фирмите - 121,34 млн. лв. Фирмените кредити на банката са за 184,67 млн. лв., а на домакинствата - 35,25 млн. лв.

Източник: КЗК