От Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург могат да идват само български граждани, постанови Кирил Ананиев

С поредна заповед здравният министър Кирил Ананиев наложи временна забрана в страната ни да влизат граждани на трети страни. Ограничението, което е част от мерките за борба с новия коронавирус, се отнася за всички гранични пунктове - с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Заповедта се отнася и до 12 държави членки на ЕС или страни по Шенгенското споразумение, където има висок риск от разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Досега ограниченията се отнасяха само за няколко рискови държави. Новите забрани отново не засягат българските граждани и членовете на техните семейства, а също така онези, които имат статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваващи у нас. 

Изключения този път се правят и за погранични работници и сезонни земеделски работници, а също така за:

- медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници (когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия);

- транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, които извършват търговски въздушен превоз - и друг транспортен персонал при необходимост;

- чуждестранни официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници - но само при изпълнение на техните задължения;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини,

- чужденци, които имат пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на страната ни.

Освен на гореспоменатия транспортен персонал, през българска територия се допуска транзитно преминаване на:

- граждани на държави от ЕС и страни по Шенгенското споразумение, вкл. Сан Марино, Андора, Монако и Ватикана (или притежаващи разрешение за дългосрочно пребиваване там), и членовете на техните семейства, ако целта им е да се завърнат в държавата, където пребивават;

- граждани на Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора и Турция, които се прибират в своята държава.

5. Транзитното преминаване се допуска единствено когато може да се гарантира незабавното напускане на българската територия.

Всеки, влязъл у нас, ще се поставя за 14 дни под карантина у дома си или на друго място за настаняване, като изключение се прави за гореспоменатия медицински и дипломатически персонал. През двуседмичния период поставените под карантина ще се наблюдават от своя личен лекар, а ако нямат такъв - от съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) в района, където са карантинирани.

На карантина и медицинско наблюдение за 14 дни от последния контакт със заболелия подлежат също така всички близки контактни на потвърден случай с COVID-19.

Карантината се смята за преустановена, ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми. Ако обаче проявят грипоподобни симптоми (повишена телесна температура, кашлица, затруднено дишане, треска и т.н.), поставените под карантина са длъжни да се свържат по телефон със своя личен лекар или съответната РЗИ, откъдето да чакат указания.

На карантина подлежат и българските водачи на тежкотоварни автомобили, които пристигат от държава с регистрирани случаи на COVID-19. Изключение през двуседмичния период се прави ако им се наложи да извършат или приключат международен превоз, вкл. зад граница. 

Чуждестранните водачи, превозващи товари и стоки за вътрешния пазар, разтоварват и/или товарят стоки, след което трябва да напуснат страната незабавно. Ако товарът им е за трети страни, се разрешава транзитно преминаване, като им се определя да напуснат България в срок до едно денонощие през конкретен граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП).

На карантина при завръщане у нас не се подлагат екипажите на полети от България до друга държава, ако не са престояли на чуждата територия, а са останали на перона (стоянка, ръкав за обслужване на самолета). Същото се отнася и за пристигащите чужди екипажи, но само ако не напускат самолета, като времето им до излитането на следващия планиран полет не бива да надвишава 12 часа.

Ако на кацнал у нас самолет бъде установен пътник със симптоми на COVID-19, не се планира следващ полет, а екипажът се поставя под задължителна 14-дневна карантина.

Междувременно към 7 април, вторник, потвърдените у нас случаи на коронавирусна инфекция у нас вече е 565 (320 мъже и 245 жени). От тях в болница са настанени 201, от които 26 в интензивни отделения. Броят на оздравелите и изписани е вече 42.

Най-младият пациент с доказан COVID-19 e едва на годинка, а най-възрастният - на 90 (жена, издъхнала в "Пирогов"), като средната възраст на 22-мата починали е 66,5 години. 

Заразеният медицински персонал наброява 31 души, от които осем са служители на Центъра за спешна медицинска помощ в София.

Датата 7 април, която се чества като Международен ден на здравето, е професионален празник на работещите в здравеопазването и по този повод министър Кирил Ананиев излезе с обръщение към лекарите, зъболекарите, фармацевтите, професионалистите по здравни грижи и всички техни колеги в тази сфера:

"Сега, повече от всякога, обществото ни се уповава на Вас, на Вашите знания и опит.

България и светът са изправени пред предизвикателството да се справят с пандемията от COVID-19. Това е изпитание за всяка здравна система, за всяка сфера от живота ни - такъв, какъвто го познаваме, но най-вече за физическото, психическото и духовно здраве на всеки човек.

Условията да преодолеем изпитанието са две – да бъдем персонално отговорни, пазейки собственото си здраве, да предпазим и околните. Другото условие – държава, медицински специалисти и гражданско общество да работят заедно, като добре смазана машина, в името на общия ни интерес – да спечелим битката и да излезем от нея по-силни и единни.

В този момент особено важни са професионализмът и експертизата на всички Вас - българските лекари, професионалисти по здравни грижи, зъболекари и фармацевти. Въпреки неизбежното физическо изтощение и екстремните условия, при които работите, Вие неизменно сте до Вашите пациенти.

Едновременно с това давате на гражданите спокойствието, че при необходимост ще получат качествени и навременни медицински грижи. Трудът, който полагате, е основание отношението на не малка част от обществото към Вас да бъде преосмислено. Днес Вие пишете едни от най-тежките, но и най-поучителните страници в историята на българското здравеопазване.

Заради натоварването, на което сте подложени, особено онези от Вас, които сега са на първа линия, имате подкрепата на обществото ни. Това е и смисълът на днешния празник – да Ви засвидетелстваме уважението, което заслужавате.

Честването на празника ще бъде по-различно – ще премине в напрегната работна среда. Въпреки че Вашите лица са скрити зад предпазни маски и защитни очила, знайте, че имате безрезервната признателност на всички нас!

Благодаря Ви, че сме заедно!

Бъдете здрави и горди със своето призвание!"

Източник: Министерство на здравеопазването