Рекламирате продуктите си планирано и регулярно, но продажбите ви не се покачват.

Според MarketingAbout лошите резултати могат да се дължат на следните причини:

Хората не познават продукта ви. Няма как те да го пожелаят, ако съобщението за съществуването му не е достигнало до тях. Проблемът в кампанията ви може да се дължи на това, че не успявате да достигнете целевите пазари и подходящите потенциални клиенти. Слабите продажби могат да се дължат и на фундаментални грешки в рекламния избор, като например неподходящи носители и канали.

Клиентите не разбират ползите от вашия продукт. Хората не избират продуктите само заради цената. Важно е да са запознати с уникалните им преимущества. Ако откриете, че това е слабото ви място, включете в следващата си кампания трите най-големи предимства на продукта ви, които го правят полезен и уникален.

Вижте още: Не правете това с вашата реклама

Не смятат, че предлаганото от вас има стойност. Цената е това, което плащаш, а стойността онова, което получаваш. Предложете повече от очакваното.

Не виждат как продуктът ви отговаря на нуждите им. Как им помага? Улеснява ли живота им? Спестява ли им време? Забавлява ли ги? Кара ли ги да се чувстват по-сигурни?
Потребителите нямат достъп до продукта ви. Дори и да са чули или прочели за продукта ви, ако не могат да си го купят, маркетинг усилията ви нямат смисъл, нали? Осигурете на хората максимални възможности да стигнат до вашите стоки, като разпръснете продажбите си в различни магазини. Редовно проверявайте и дали няма проблеми с разпространението.

Вижте още: Недопустими грешки в рекламното съобщение

Източник: MarketingAbout