Какво предвижда Столичната община до края на април и какво е нужно да знаем

Традиционното пролетно почистване на София започна в парка "Врана" с участието на ученици от X и XI клас на 133-то СОУ "Ал.С.Пушкин".

Тази година кампанията по пролетното почистване се организира на три етапа, информират от Столичната община:

- "Аз чистя и пазя моя квартал" от 4 до 10 април

Предвижда се почистване на прилежащите територии към жилищни сгради, еднофамилни къщи, дворове, паркинги, държавни и общински учреждения, паркове, детски и спортни площадки, градинки, междублокови пространства, затревяване на свободни общински площи, както и засаждане на растителност.

- "Чиста и зелена София" от 11 до 17 април

Предвижда се почистване и озеленяване на училищни дворове, детски заведения, територии около паметници, затревяване на свободни общински площи, засаждане на дървета, възстановяване на пейки.

- "Привлекателни и уютни места за отдих и туризъм" от 18 до 27 април

Предвижда се почистване на територии около манастири, крайградски места и зони за отдих, озеленяване на свободни площи.

Отговори на всякакви въпроси в тази връзка дават от Столичния инспекторат чрез http://spring.inspectorat-so.org, на тел. 02/9870606, както и на телефоните в районните инспекторати от 9 до 11 и от 15 до 16 ч.

Осигуряват се чували и ръкавици, както и посадъчен материал, информация за местата, които ще се почистват, и начините за включване доброволци.

Какво е важно да знаем:

- Отпадъците, събрани от почистването на тавани, мазета и общи части на сгради, не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци и разделно събиране на отпадъци от опаковки. Събраните от почистването отпадъци се поставят в чували до контейнери за битов отпадък.

Виж още: 77 вещи, от които да се отървем моментално

- В кофите за смет и разделно събиране не се изхвърлят също строителни отпадъци от ремонтни дейности или от строителни площадки, опасни отпадъци, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

- Клони на дървета и храсти не можем да кастрим, режем и премахваме без разрешително от районната администрация.

Виж още: Пет неща, които да разчистим от дома си

Източник: Столична община