Експерти на Пътна полиция излязоха с практически препоръки за водачите на мотопеди и мотоциклети

Законът за движението по пътищата (ЗДвП) е категоричен, че шофьорите са длъжни да бъдат внимателни и предпазливи към двуколесните превозни средства. Мотопедистите и особено мотоциклетистите са особено застрашени от опасни ситуации на пътя, тъй като са изключително маневрени и бързо развиват по-висока скорост, а това допълнително ги превръща в невидими за останалите участници в трафика.

Пътната настилка

Лъжовното усещане за стабилност води до подценяване на пътните условия. Често пътната настилка е неравна, а особено опасна е след дъжд.

Множеството ремонти на пътната настилка и недоброто й почистване след тях също са изключително опасни. Остатъците от пясък, кал и малки камъчета - особено в краищата на платното и на завои - крият риск от подхлъзване и падане. За това спомагат и различните течности, отделяни от превозните средства и попадащи върху пътната настилка.

В населените места, твърде често на нови за водача места, се изграждат изпъкнали изкуствени неравности или повдигнати кръстовища и пешеходни пътеки за предпазване на други уязвими участници в движението като пешеходците.

Съветите на Пътна полиция:
- Бъдете внимателни на завои и при движение в близост до края на платното;
- Бъдете подготвени за среща с непредвидени опасности;
- Не забрявайте за изкуствените неравности и повдигнатите пешеходни пътеки! Когато преминавате през тях, намалете скоростта и бъдете внимателни - може да пресича пешеходец.

Техническата изправност

Възможностите на мотоциклетите за маневреност и управление с висока скорост правят задължителна периодичната проверка за техническата им изправност.

Проверявайте спирачките, светлините, състоянието на гумите, амортисьорите, веригата и другите системи, които гарантират сигурност. При невъзможност сами да отстраните повредата, непременно се обръщайте към експерти в специализирани сервизи и автоработилници. За мотоциклетиста и мотопедиста е изключително важно превозното им средство да е технически изправно, за да се повиши стабилността му.

Съветите на Пътна полиция:
- Не правете компромиси с техническата неизправност, а при необходимост отложете пътуването до отстраняване на повредата;
- Планирайте консултация с компетентни специалисти.

Екипировката

Да си на две колела, те прави по-уязвим от онези, които са на три, четири и повече колела. При възникнал удар водачът на двуколесно превозно средство е изправен пред многократно по-голям риск от тежко нараняване или фатален край. 

Фотогалерия: Моторизирани звезди

Най-често при произшествие ударът се понася от главата на мотоциклетиста / мотопедиста. Не случайно ЗДвП задължава и водача, и неговия спътник да се обезопасят с каски. Погрижете се да имате каска и за онзи, когото искате да возите, и не приемайте отказ да я използва.

При падане от мотоциклет или мотопед и водачът, и спътникът му са винаги в пряко съприкосновение с пътната настилка, бордюра, стълба, дървото, стената или друго превозно средство. Освен главата, нараняванията засягат и други части на тялото, като често травмите се оказват вътрешни.

Подходящото облекло и използването на защитни елементи (протектори) в областта на кръста, коленете и лактите са в състояние да предпазват от по-тежки травми. 

Съветите на Пътна полиция:
- Не подценявайте използването на каска;
- Осигурете каска и за спътника си;
- Снабдете се с подходящо облекло и други протектори.

Правоспособността

Мотопед или мотоциклет се управляват след навършване на определена възраст и придобиване на правоспособност за съответната категория чрез полагане на изпити. Немалка част от пътно-транспортните произшествия с двуколесни моторни превозни средства са допуснати от неправоспособни водачи.

Ако не сте навършили необходимата възраст за започване на курс и придобиване на правоспособност, не пренебрегвайте разпоредбите на закона. Възрастовите граници за различните категории МПС са обусловени от степента на физическото развитие, стабилността, психологическата зрялост и устойчивост на младите хора.

Притежаването на свидетелство за управление на мотопед или мотоциклет ще ви направи по-уверени, когато започнете да трупате опит на пътя. Не се изкушавайте да карате МПС, ако нямате свидетелство за управление за съответната категория. Това е административно нарушение, което се наказва по ЗДвП, а ако го повторите, ще ви се търси наказателна отговорност.

Съветите на Пътна полиция:
- Информирайте се за изискванията според Закона за движението по пътищата;
- Информирайте се за административнонаказателната и за наказателната отговорност, която носите при нарушения на ЗДвП!
- Управлявайте мотопед или мотоциклет само ако сте правоспособен водач.

Скоростта и сигурността

Истината е, че двуколесните МПС са по-нестабилни, по-незащитени и по-незабележими в сравнение с останалите возила на пътя. Причините? Необходимостта от балансиране на мотопеда/мотоциклета, ограничеността на предпазните средства, по-малкият им габарит и изкушението за движение с по-висока скорост.

Има пътни участъци, по които е забранено движението на превозни средства, които не може да развият скорост, по-висока от определената. Същевременно за различните отсечки са въведени ограничения на скоростните режими. И в двата случая нарушаването на законовите разпоредби може затрудни придвижването на останалите участници в движението или да доведе до опасни ситуации и пътни инциденти с пострадали хора.

Особено рисковани са скоростните гонки, които не са регламентирани или възникват случайно и внезапно, извън обезопасени за целта трасета.

Резките ускорения и спирания, слаломите между превозните средства, акробатичните демонстрации и емоциално предизвиканите надпревари с други МПС може да доведат до непредвидено произшествие, като застрашат и останалите участници в движението.

Изберете подходяща за условията скорост и спазвайте по-голяма дистанция. Така ще си осигурите повече време за реакция и място за спасителна маневра. При всички случаи е необходимо да си изградите навика да се пазите сами на пътя и да не разчитате за това на другите участници в движението.

На мотопеда/мотоциклета вие сте по-трудно забележим от водачите на леки или товарни автомобили - особено ако попаднете в т.нар. "мъртва точка" на огледалата за обратно виждане. Не забравяйте, че поради по-малкия габарит на мотопеда/мотоциклета, по-голямата му маневреност и по-високата скорост, с която се движите, вие сте "невидим" за останалите.

В населените места внимавайте особено много покрай спирки на градския транспорт, детски площадки и градини, училища, лечебни заведения, паркове, при пресичане на кръстовища. Намалете скоростта, изчакайте зеления сигнал на светофара, а дори при разрешителен режим за завой на кръстовище изчакайте преминаването по пешеходната пътека на бавно движещите се възрастни хора, хора с увреждания, майки с детски колички или деца.

Не забравяйте, че другите участници в движението не могат правилно да преценят вашата реална скорост и времето, за което ще ги достигнете. Непрекъснато следете движението около себе си с огледалата за обратно виждане.

Планирайте времето си за пътуване на далечни разстояния така, че то да включва периодични почивки. Високата скорост, вибрациите на мотоциклета, шумът и въздушните течения, концентрацията за балансиране, особено при маневриране в скоростен режим, и непрекъснатото взиране в тъмната част на денонощието, водят до вътрешно напрежение и натрупване на умора.

Кратката почивка и приемът на освежителни напитки ще възстанови силите ви, за да продължите към избраната от вас крайна точка. Не забравяйте при пътуване в сумрак или през нощта да облечете светлоотразителна жилетка.

Съветите на Пътна полиция:
- Помнете, че сте "невидими";
- Научете се да се пазите сами;
- Научете се да пазите другите уязвими участници в движението - пешеходците, както и своите спътници;
- Използвайте светлоотразителни жилетки и елементи;
- Изберете уравновесен и неагресивен стил на управление;
- Движете се през разрешени за вашата категория превозно срество пътни участъци;
- Не нарушавайте скоростните режими;
- Не участвайте в нерегламентирани скоростни гонки;
- Стигнете до избраната крайна точка невредими.

Предимството, маневрите, дистанцията и изпреварването

Стабилността на две колела е по-голяма, когато:
- културата на движение е по-висока;
- изборът на поведение на пътя е осъзнато действие на толерантност;
- взето е правилно решение за маневра или изпреварване при спазване на достатъчно голяма и безопасна дистанция.

Бъдете търпеливи спрямо превозните средства с предимство. Имайте готовност да реагирате като намалите скоростта, дори ако имате, предимство особено пред завиващи автомобили. Ако се налага - спрете, тъй като вероятността някой от изчакващите да потегли по-рано и внезапно да ви затвори пътя, е голяма.

Често по-възрастни шофьори, водачи на трактори, селскостопански машини или каруци предприемат завиване, без да са се убедили напълно, че не създават конфликт с движещите се направо.

Преди да извършите маневра, включвайте достатъчно рано мигачите. Не забравяйте, че в интензивното движение сте по-трудно забележими в сравнение с автомобилите. Винаги преди маневра се убеждавайте, че другите участници в движението са ви възприели и ще осигурят безопасното ви преминаване.

Поради малките си габарити, макар със запален фар, мотопедът/мотоциклетът е по-трудно забележим, а при високата скорост, с която се движи, се озовава за секунди на мястото на сблъсъка с предприелия завиването. 

Не се движете непосредствено зад автомобила пред вас. При внезапното му спиране неминуемо ще се блъснете в него. Особено опасно е, когато мотоциклетист с намерение да изпреварва се движи на минимална дистанция зад едрогабаритни товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета, които закриват видимостта напред.

Не забравяйте, че водачите на автомобили започват маневри за завиване наляво или в обратна посока с погрешното убеждение, че приближаващият мотоциклет се намира достатъчно далеч. Други не поглеждат често в огледалата за обратно виждане и дори не забелязват, че отзад ги застига или дори вече ги изпреварва мотоциклет.

В забранените за изпреварване участъци, обозначени с пътни знаци и маркирани с непрекъсната линия, а също и при интензивно насрещно движение, изпреварването е опасно и за вас, и за останалите участници в движението.

В стремежа си да не излезете от своята лента, допускате и други нарушения. В подобни ситуации се увеличава рискът от отклоняване наляво и челен удар с насрещни автомобили, както и от падане при съприкосновение с изпреварвания или насрещния автомобил.

Особено критично е, когато биват изпреварвани тирове и други едрогабаритни машини, които ограничават видимостта.

Не потегляйте веднага след като е светнал зеленият сигнал на светофара. Мотоциклетът ускорява рязко и влиза в опасен конфликт с другите по-бавни участници в движението. Бъдете много предпазливи, не навлизайте с висока скорост и не изпреварвайте автомобили в зоната на кръстовища.

Често настъпват злополуки, когато изпреварваният от вас автомобил внезапно предприеме маневра за завой наляво и ви затваря пътя в последния момент. Не увеличавайте скоростта с цел да "хванете" зеления светофар в последните секунди - винаги може да се появи неправилно пресичащ пешеходец или шофьор на автомобил, който бърза да навлезе в кръстовището още докато свети жълто.

Пътна полиция съветва:
- Осигурявайте предимство и бъдете толерантни;
- Сигнализирайте маневрите отрано;
- Изберете по-голяма и безопасна дистанция;
- Бъдете внимателни при изпреварване;
- Предвидете опасностите на кръстовища;

Отговорността и гражданската позиция

Без да подозирате, вие може да се окажете пример за поведение на по-малки ваши близки, познати, съседи и дори непознати подрастващи. Винаги демонстрирайте правилно поведение като участник в движението. Не допускайте юноши и младежи, които са неправоспособни или в явно нетрезво състояние, да управляват вашия или чужд мотопед/мотоциклет, както и да сядат зад волана на други моторни превозни средства.

Дори да искате да запазите добрите си отношения с потенциални нарушители, решете кое е по-ценно за вас - предпазването от евентуален фатален инцидент или създаването на лъжеусещане, че всичко е наред. За предотвратяване на рискови пътувания потърсете съдействие от органите на реда, като се обадите незабавно на телефон 112.

Съветите на Пътна полиция:
- Бъдете пример за подражание;
- Търсете съдействие от всички компетентни държавни и местни органи и организации;
- На телефон 112 подайте сигнал за предотвратяване на пътни инциденти.

Източник: Пресцентър МВР