От 1 април хоспитализациите и дехоспитализациите на всички здравноосигурени граждани ще бъдат в единна Регистрационна система

За целта при приема и напускането на лечебното заведение пациентите ще трябва да представят на регистратурата свой български личен документ, информират от пресцентъра на Националната здравноосигурителна каса. (НЗОК). 

Това може да бъде:

- Лична карта;

- Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;

- Паспорт;

- Моряшки паспорт;

- Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;

- Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;

- Разрешение за (постоянно) пребиваване;

- БЛД от стар тип (зелен паспорт);

- Български граждани без такъв (новородени и деца под 14 години) се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.

Системата ще обработи данните от личния документ и ще регистрира хоспитализацията, като едновременно ще изпрати информация за това в Централното управление на Националната здравноосигурителна каса (ЦУ на НЗОК) и ще провери дали документът е валиден. Цялата процедура ще отнема не повече от няколко секунди. Системата ще действа по същия начин и при дехоспитализацията на пациентите.

Регистрационната система ще позволи прозрачност и повишен контрол върху целесъобразното използване на средствата от здравноосигурителните вноски на всеки гражданин.

Източник: НЗОК