Североизточният италиански град и лагуната на Адриатическо море, където е разположен, са в списъка на ЮНЕСКО с обекти на световното културно и природно наследство