Разходка из различните лабораторни услуги, с които Технологичният център на "Приста Ойл" се грижи за качеството на продуктите си

Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти  (ИЛН) на Приста Ойл  е един от най-модерните центрове в Европа, разполагащ с ново поколение технически средства за изпитване и измерване. Тук се изпитват нефтопродукти- смазочни масла,  смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства, смазки и други. Лабораторията е разположена на територията на ЗСМ /Завод за смазочни  материали/ в гр.Русе, на  работна площ от 1000 кв.метра, с обособени 22 броя   самостоятелни работни помещения по предназначение и видове изпитвания: физикохимични, класификационни, електроизолационни, инструментални, аналитични, термоокислителни, елементен анализ (спектрометрия) и други.

ИЛН към  "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е създадена през 1996 г. като самостоятелна структурна единица в компанията и е акредитирана от Българска Служба за Акредитация през 1999 г. От 2003 г. тя е акредитирана в съответствие с изискванията на БДС EN ISO IEC 17025 с настоящ обхват на акредитация за изпитване на нефтопродукти: различни типове минерални масла, смазочно-охлаждащи течности, течности за пътно транспортни средства. Физикохимичните показатели на продуктите, обект на акредитация, се определят  в съответствие с техническите изискванията на международните, европейските, регионалните и националните стандартизирани методи за изпитване (ISO, ASTM, IEC, EN, DIN, BS, и т.н).

Лабораторията успешно участва в организираните от ASTM, SGS-IIS и CHEVRON Междулабораторни сравнителни изпитвания и програми за пригодност (ILCP и LPTP)- това са програми както за професионална оценка, така и за оценка на компетентността на персонала.

Лабораторията на "Приста Ойл Холдинг" ЕАД е перфектният изпитвателен център. Услугите за изпитване на лабораторията се използват от много външни компании, които искат да се гарантира качеството на закупените или използвани от тях нефтопродукти. ИЛН често се явява и независим експерт в решаването на спорове, които понякога възникват между членовете на европейския пазар на смазочни материали. 

В лабораторията се изпълняват над 150 български и международни стандартизирани методи за изпитване с калибрирани технически средства за изпитване и измерване. С развитието на автомобилостроенето и приемането на нови технически изисквания за смазочните материали се утвърждават нови методи за изпитване и ново поколение технически средства. Лабораторията се стреми да удовлетворява високите изисквания на клиентите си и да осигурява отлично качество на изпитванията, поддържайки най-добро оборудване.

Какви тестове не е възможно да бъдат направени в лабораторията? 

Според ръководителя на лабораторията инж. Павлинка Димова, почти няма вид   лабораторно оборудване, който да липсва в лабораторията. Необходимостта от извършването на допълнителни тестове възниква рядко, тъй като те се изискват  от техническите характеристики само на много специфични продукти: 

"Технологичния център на Приста Ойл поддържа обхват на  изпитване и анализ по съответни стандартизирани методи и продукти, удовлетворяващ изискванията на клиентите не само за България, но и в международен аспект. При необходимост, ние ползваме услугите на други международни лаборатории. През  последните  години клиенти на лабораторията  са и компании от други европейски страни. Изпитвателната лаборатория за нефтопродукти  е оценена и  призната за  компетентна и професионална лаборатория на национално и международно ниво."

Sertifikatite na prista oyl
Сертификати на лабораторията

Експресен контрол и как работи той

Г-жа Албена Василева, Ръководител отдел  „Научни изследвания и развитие“:

"Много производители на масла осигуряват на своите клиенти услугата "експресен контрол на  работното масло". Но трябва да се знае, че еднократната експертиза не дава поглед върху пълната картина. При липса на информация за сравнение, експресният контрол ще ви позволи само да разберете точно в какво състояние се намира маслото или смазочния материал към момента.  Но след няколко теста по време на работния период на маслото, може да се предскаже как реално работи продукта, кога работи  най-добре и кога започва интензивното му разрушаване. Изграден на базата на тези данни, индивидуалният график за рутинна смяна на маслата позволява на големи компании да спестят крупни суми."

Всичко това не би било от голямо значение, ако не беше широката гама от лабораторни услуги, които гарантират качеството на продуктите "Приста Ойл".  

Ето някои от тях: 

Класификационни изпитвания

Bds 14627 astm d2983
Тест  за определяне на нискотемпературния вискозитет на смазочни течности, измерен с вискозиметър на Брукфийлд.

Astm d5293 bds 14147
Апарат за определяне на условния вискозитет на моторните масла при отрицателни температури -CCS (симулатор на студено стартиране).

Aparati za opredelyane na razlichni pokazateli na transformatorni masla
Апарати за определяне на различни показатели на трансформаторни масла.

Bds 14348
Центрофуга за определяне на съвместимост на масла 

Bds 17248 astm d6278
Апарат за определяне стабилност на механична деструкция на моторни и хидравлични масла. 

Stend za testvane na deystvieto na antizadirashti dobavki v masla raboteshti pri visoki natovarvaniya
Стенд за тестване на действието на антизадиращи добавки в масла, работещи при високи натоварвания.

Спектрометричен отдел    

Spektrometrichen otdel 1 Spektrometrichen otdel 2
Тук се извършва анализ за определяне съдържание на различни химични елементи на масла в експлоатация и на неработили продукти. В лабораторията има два ICP апарата: единият е предназначен за изпитване на масла, а вторият - за AdBlue (течност на водна основа).

Astm d4927 Rentgenov spektrometar za opredelyane na sadarzhanieto na syara i drugi himichni elementi
Рентгенов спектрометър за определяне на съдържанието на сяра и други химични елементи. 

Bds en 60666
Инфрачервени спектрометри за извършване мониторинг на масла в експлоатация, определяне съдържание на антиокислителни присадки в изолационни масла и идентификация на продукти.

Aparat mvr za izpitvane na motorni masla v usloviya na niski temperaturi
Апарат MVR за изпитване на моторни масла в условия на ниски температури.

Aparat za opredelyane na vazduhootdelitelnata sposobnost


Апарат за определяне на въздухоотделителната способност на хидравлични масла, масла за турбини и други.

Otdelat za fizikohimichni analizi
На втория етаж се намира отделът за физикохимични анализи.

Opredelyane na kinematichen viskozitet na masla
Определяне на кинематичен вискозитет на масла и други нефтопродукти при различни температури.

Aparat za opredelyane vodootdelyashta sposobnost na masla
Апарат за определяне водоотделяща способност на масла.

Aparati za opredelyane na vodootdelitelna sposobnost 1 Aparati za opredelyane na vodootdelitelna sposobnost 2
Апарати за определяне на водоотделителна способност /деемулгиращи свойства/ на маслата 

Aparati za opredelyane na penoobrazuvashtite svoystva na maslata
Апарати за определяне на пенообразуващите свойства на маслата.

Инструментални изпитвания

Astm d4052
Автоматичен апарат за определяне  на плътност и  относителна плътност.

Bds 9779
UV- спектрометър за анализ на масла и течност AdBlue по различни показатели.

Bds en 60814
Апарат  за определяне на съдържанието на вода в масла

Astm d7042
Автоматичен вискозиметър Stabinger за определяне  на вискозитет и плътност на маслата.

Aparat za opredelyane na korozionnoto vazdeystvie na antifrizite 1 Aparat za opredelyane na korozionnoto vazdeystvie na antifrizite 2
Апарат за определяне на  корозионното въздействие на антифризите върху различните метали. 

Astm d2272

Стенд за проверка на окислителната способност на маслата с ротационен съд под налягане.

Opredelyane na obshto alkalno i kiselinno chislo na izpitvaniya produkt
Определяне на общо алкално и киселинно число на изпитвания продукт.

За повече информация посетете prista-oil.com.