Общо 65% от наетите служители смятат, че допринасят за развитието на фирмите си, а един от ключовите фактори за България са социалните придобивки

Програмите за социални придобивки и възнагражденията са едни от най-ефективните методи за повишаване мотивацията на служителите и подобряване резултатите на компанията. Това показва проучване на Содексо, световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот. 

94% от анкетираните признават, че социалните придобивки са особено важни за тяхната ангажираност към компанията. Изследването, проведено от AON, е направено сред 15 793 служители в 58 компании от 12 индустрии в България.

Участниците в допитването разкриват, че допълнителните стимули са ключов фактор за оставането им във фирмата, в която работят, както и за привличането на нови служители.

През 2016 г. нивото на ангажираност на служителите остава стабилно. Общо 65% от всички изследвани твърдят, че се чувстват ангажирани и допринасят за бизнес успеха на своя работодател. България е на едно от челните места в Централна и Източна Европа. Най-малко са ангажирани служителите в Литва, Латвия, Естония, Полша и Турция. 

Ангажираността на служителите в мултинационални компании е по-висока от тази в изцяло българските с 6%. Служителите в изцяло българските компании обаче намират по-голям баланс между работа и личен живот. Най-ниско ниво на ангажираност се наблюдава сред служителите на възраст до 25 години, а най-висока ангажираност се отчита при работещите над 55-годишна възраст. 

Най-активни по сектори са работещите във Фармация и  ИТ. Сектор Аутсорсинг услуги заема една от последните позиции. Едва 47% от участниците в този сектор са съгласни с твърдението, че работодателят им ги мотивира. 

В икономически по-развитие страни финансовите компенсации губят своята привлекателност. Според Boston Consulting Group повишението на заплатата е последвано от 2-3-седмично щастие.

Най-ценно за служителите се оказва признанието за тяхната работа, показва изследване относно 10-те най-важни фактора за щастие на работното място, проведено сред 200 хил. служители по цял свят.