След пожара под виадукт на автомагистрала "Струма" агенция "Пътна инфраструктура" е инспектирала 3808 съоръжения от републиканската пътна мрежа

Битови и строителни отпадъци, гуми, складиране на сено и отглеждане на животни под съоръженията - това са основните нарушения, установени при проверката на мостовете по републиканската пътна мрежа.

Акцията на агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) се наложи след пожара в нерегламентиран склад за вторични суровини, засегнал сериозно виадукта на автомагистрала "Струма".

Нерегламентирано използване на пространството под мостовете и прилежащия им сервитут има при 120 съоръжения от общо 3808 инспектирани до 23 август.

Председателят на Управителния съвет на АПИ Георги Терзийски уточни, че работата на експертите продължава. На установените нарушители предстои да се съставят актове по Закона за административните нарушения и наказания съвместно с компетентните органи - РИОСВ и общините.

Санкцията за физическите лица е от 200 до 500 лв., а за юридическите - от 1000 до 3000 лв. Там където нарушителите не може да бъдат открити, ще премахнем неправомерно струпаните отпадъци за сметка на бюджета, увери Терзийски.

Прогнозата е, че за разчистване на боклуците ще отидат не по-малко от половин милион лева, които иначе биха могли да се насочат за текущ ремонт и поддържане на пътищата, изкърпване на настилките, обновяване на маркировката на второкласната и третокласната мрежа и обезопасяване на участъците.

Вместо това ще трябва да ги хвърлим за почистване на боклуци, които недобросъвестни граждани, фирми и организации са разпръснали, коментираха от АПИ и призоваха хората да не изхвърлят своите битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места.

Разчистването на пространствата около някои съоръжения вече е започнало и целта е премахването им да приключи до средата на септември, съобщи още председателят на УС на агенцията.

Голяма част от установените нарушения са под съоръжения, които са в населени места или в непосредствена близост до тях. Захвърлени автомобилни гуми например са открити под моста при 17-и км на път III-208 Провадия-Дългопол и община Провадия е уведомена да ги премахне. Строителни материали и механизация са констатирани и под съоръжението при 63-ти км на път III-609 в Дряново.

Същевременно през летните месеци някои замеделски стопани са използвали пространството под мостовете за временно складиране на бали със сено и слама или за отглеждане на кокошки и овце.

Така например пространството под съоръжение над река Бели Вит на път III-3701 в Тетевен е било обособено за отглеждане на животни, като е оградено с греди, дъски и талашитени плоскости.

На същия път, само че на съоръжение, които отстои на 100 м от първото, пък е направен кокошарник. И двете временни селскостопански заграждения вече са премахнати.

Обособени пространства за отглеждане на животни са открити и под моста в село Крушаре на път II-53 Сливен-Ямбол. Сено е намерено още на път II-48 Омуртаг-Котел (на територията на село Тича) и под надлез на път II-23 Кубрат-Русе в Русенска област.

Източник: АПИ