Министерският съвет не е спазил условието да проведе среща с Националния съвет за тристранно сътрудничество

Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Министерски съвет за новите размери на Минималната работна заплата (МРЗ).

Мотивът на ВАС е, че обсъждането на правителственото постановление за нов размер на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС не освобождава Министерския съвет от задължението да проведе консултации в рамките на съвета.

Жалбоподатели

Ищци по делото бяха представителните работодателски организации - Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ), Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) и Българска търговско-промишлена палата (БТПП).

Те обжалваха решението за повишение на МРЗ, тъй като правителството не проведе задължителната по закон съгласувателна процедура в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС). Кодексът на труда предвижда задължителни консултации в рамките на НСТС, което според ВАС е част от процедурата по създаване на съответния нормативен документ. 

Виж още: Официално: До 1 януари 2017 г. минималната заплата става 460 лв.

Грешка в процедурата

ВАС приема за основателно възражението на жалбоподателите, че обсъждането на проекта на Закон за държавния бюджет е съотносимо само към размера на МРЗ на държавните служители, но не изобщо към размера на МРЗ за страната.

В този смисъл, според съда, проведените консултации по Закона за държавния бюджет не заместват изискването за консултиране и размера на минималното възнаграждение.

"Обстоятелството, че МС не е длъжен да се съобразява с изразеното становище на работодателските организации, не означава, че не трябва да спазва процедурата по приемането на подзаконовия нормативен акт, а тя не подлежи на разширено тълкуване от страна на издателя на акта, а се спазва стриктно така, както е предвидено от законодателя“, пише още в мотивите на ВАС.

Върховните съдии считат, че несъгласуването на проекта за постановление е съществено нарушение на административно-производствените правила и е самостоятелно основание за отмяна на ПМС №419/17.12.2014 г.

Решението на ВАС подлежи на обжалване пред 5-членен състав на ВАС в 14-дневен срок.

Източник: Върховен административен съд