Реализираните печалби за банките у нас достигат връх от настъпването на световната банкова криза

Рекордна печалба от кризата насам - 1,3 млрд. лв. - са реализирали банките в България през 2016 г. Според последния тримесечен доклад на БНБ за състоянието на банковата система у нас ръстът на печалбата през миналата година е 40,5%, или 364 млн. лв. повече от 2015 г. Досега историческият рекорд на банковите печалби в България е поставен през предкризисната 2008 г. - 1,378 млрд. лв.

Благоприятно влияние върху нарастването на финансовия резултат през 2016 г. оказват най-вече по-ниските разходи за обезценка на кредити и вземания, както и понижението на административните разходи в банковата система, посочва БНБ. 

През миналата година българските банки получиха и общо 186 млн. лв. дивидент от сделката, с която Visa Inc придоби Visa Europa. Реално еднократни приходи получиха всички европейски банки - членки на платежната система.

В периода октомври-декември на 2016 г., за който се отнася докладът на БНБ, се отчита най-висок тримесечен темп на нарастване на депозитите в рамките на годината. Въпреки почти нулевите лихви спестяванията на бизнеса и основно на домакинствата са нараснали през последното тримесечие на миналата година с 3,2%, или 2,4 млрд. лв., а за цялата 2016 г. - с 4,2 млрд. лв. Така в края на годината депозитите в банките достигат 78.6 млрд. лв. Домакинствата предпочитат да спестяват в левове и по-малко в евро, показва още анализът на БНБ.

В същото време се отчита слабо кредитиране от страна на банките през последното тримесечие. Брутният кредитен портфейл е нараснал едва с 0,6% (326 млн. лв.). Заемите за домакинствата са се увеличили със 102 млн. лв., за бизнеса - с 93 млн. лв., а за други финансови предприятия - с 29 млн. лв. С най-висок темп е нарастването при кредитите в сектор "Държавно управление" - 17,7% (103 млн. лв.). 

В края на 2016 г. необслужваните кредити и дългови ценни книжа са 10 млрд. лв. (при 11,1 млрд. лв. в края на 2015 г.). През четвъртото тримесечие на 2016 г. е отчетен съществен спад на необслужваните кредити и аванси - с 510 млн. лв., или 4,9%. Той е резултат основно от продажба или отписани напълно обезценени кредити. Две трети (72,6%) от необслужваните кредити към края на 2016 г. са на фирми, 26% - на домакинства, а около 1% - на други финансови предприятия.

Източник: в. "Сега"