Форум за кариерно развитие в неправителствения сектор събира на 16 май над 30 НПО

Миленита открива тази събота, 16 май, третото издание на "Кариера с кауза" - първия по рода си форум, посветен изцяло на професионалната реализация в гражданския сектор. Тогава в двора на СУ "Св. Климент Охридски" търсещите стаж или работа, както и желаещите да бъдат доброволци, могат да се запознаят със свободните позиции в неправителствени организации с разнообразни сфери на дейност. 

Форумът се утвърждава като ежегодна платформа, която популяризира неправителствения сектор в ролята му на надежден работодател и подпомага развитието на гражданското общество у нас, обясняват организаторите от сдружение "Ре-Акт" - неправителствена организация, която работи за нуждите на българските младежи и децата в неравностойно положение.

"Кариера с кауза" се стреми да обърне внимание на факта, че придобиването на професионален опит може да бъде полезна дейност, постигната в името на значима за обществото кауза.

Миналата година бяха представени 50 организации, развиващи дейност в редица обществени сфери: човешки права, социални услуги, благотворителност, образование, екология, подпомагане и развитие на гражданското общество, здравеопазване, култура и туризъм, човешки ресурси и др. Тогава форума посетиха над 1000 студенти, хора, търсещи работа или интересуващи се от доброволчество и каузите в неправителствения сектор.

Информация относно участниците и предлаганите от тях свободни позиции на тазгодишното издание ще бъдат публикувани и сега на сайта http://karieraskauza.eu.