С него трябва да се покрива частично българския принос във финансирането на инвестиционни проекти по Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.

Парламентът одобри нов държавен заем за 200 милиона евро. Народните представители приеха законопроект за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и  България. 

Заемът е по механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, които са съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.

Размерът на заема е 200 млн. евро и ще се усвоява на траншове, които ще се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране и ще се придвижват по закона за държавния бюджет. 

Заемът ще се усвоява на траншове, които ще се обвързват с разчетите по оперативните програми за националното съфинансиране.  

Идеята е той частично да покрива българския принос във финансирането на инвестиционни проекти по програмите "Региони в растеж 2014-2020", "Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и "Наука и образование за интелигентен растеж 2012-2020".

Рамковото споразумение е подписано от министъра на финансите на 21 декември 2016 г.

България е член на банката от 1994 г. Тази банка предоставя заеми за финансови проекти, които отговарят на определени критерии. Не е обикновен заем, а механизъм за финансиране. Той се ползва в Европа за създаване на благоприятни условия и ефективно използване на структурните инвестиционни фондове", обясни депутатът Мария Илиева по време на дебатите в парламента.

Източник: в. "Сега", "Дарик"