Започналата наказателна процедура спрямо България от Европейската комисия е предизвикала ускоряване в законодателството у нас

След като на 1 януари 2014 г. отпадна забраната за продажба на земя на граждани на страните от Европейския съюз, сега всеки вече може безпрепятствено да си закупи земеделска земя в България, независимо на чия държава е гражданин. 

Това предвиждат промените в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, предложени от министъра на земеделието и храните Румен Порожанов. 

В сегашното законодателство все още се съдържат рестрикции относно закупуването на земя. Така например чужд гражданин трябва да е пребивавал поне 5 години в България, за да има правото на подобна покупка. 

Именно тези ограничения обаче влизат в противоречие със законодателството на ЕС. Това е и причината Европейската комисия да стартира наказателна процедура срещу Бълария.

"В случай че страната не предприеме действия и откаже да бъде изменено сега действащото законодателство, съгласно актуалното Съобщение на Комисията във връзка с изчисляването на еднократно платимите суми и периодичните имуществени санкции, минималната еднократно платима сума за България е 839 000 евро. Кумулативно с тази санкция може да бъде наложена и периодична имуществена санкция (която се начислява за всеки ден бездействие от страна на осъдената държава) в минимален размер на 660 евро", става ясно от мотивите на вносителя, с които се предлага изменението на законодателството.

Темата с продажбата на земеделска земя на чужденци в края на 2013 г. предизвика сериозни вълнения и протести, като хиляди души излязоха по улиците, за да се противопоставят на законовите промени, позволяващи закупуването на земеделска земя от чужденци. 

Въпреки това и към онзи момент беше напълно възможно юридически лица, без значение от коя държава е собственикът им, да закупуват земя у нас.