Щатният брой на преподавателите и реализацията на възпитаниците ще започнат да се отчитат.

Режимът за акредитация на висшите учебни заведения ще се промени, като новите правила ще влязат в сила най-вероятно през 2015 г., съобщи във Варна министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова. 

Министър Клисарова обясни, че според варианта на проекта за нова акредитация е предвидено критериите за оценка на университетите да бъдат 11, разпределени в три групи. Така при оценяването на учебния процес ще се има предвид и броят на преподавателите на основен договор в съответното учебно заведение. В момента формата на гостуващи преподаватели е особено силно разпространена, като някои от тях работят едновременно в два или три университета.

В специален раздел ще бъдат обособени критериите за развитие на научна дейност в университетите. Ще се има предвид и броят на публикациите на преподавателите. Това от своя страна ще повиши изискванията за получаване на научни степени и звания във висшите училища.

Министерството планира още при акредитацията да се взема предвид реализацията на младите хора на пазара на труда по специалността им.

До две седмици Стратегията за развитие на висшето образование ще бъде внесена в Министерския съвет, обеща проф. Клисарова. Тя посочи, че в този документ е заложено осъществяване на връзка между университетите и бизнеса. Освен това с приемането му ще бъде поставен специален акцент върху качеството на обучението. Идеята е в бъдеще точно от този критерий да зависят поне 20 процента от субсидията за университетите, посочи министърът.

Източник: Мediapool.bg