Схеми с младежките програми за заетост осигуряват заплати доста над средното за страната

Нова схема за източване на еврофондове. Фирми наемат стажанти на високи постове заради високите заплати. Така младежи до 29 години без опит се оказват на мениджърски позиции със завидна заплата от 1150 лв., пише в. "Сега".

Всички разходи на работодателите по "стажа" за 6 месеца се поемат от програмата "Младежка заетост", финансирана от оперативната програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС. Според правилата на програмата младежите заплатата за младите хора трябва да е в размер на минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност. 

Затова и няколко от одобрените от Агенцията по заетостта работни стажантски места са за ръководни постове и съответно с възнаграждение далеч над средното за страната.

Задължително обаче е стажантите директори да имат наставник, който да ги напътства в работата през шестте месеца. За поста финансов директор например това може да е самият управител или главният счетоводител, обясниха от Агенцията за заетостта, които ръководят схемата. 

Изискванията за наставника са той да е на трудов договор и да има поне три години опит по съответната специалност, за която ще помага на младежа.

Високи заплати за високи позиции

Агенцията по заетостта подбира безработните младежи - те трябва да са до 29 г. и да са регистрирани в бюрата по труда. С предимство са младите, които имат регистрация от над 3 месеца, обясниха от АЗ. Освен това кандидатът не трябва да е работил през последните 12 месеца във фирмата. Ако на интервюто обаче работодателят и кандидатът за съответната позиция не се харесат, фирмата може да избере сама кого да назначи, стига да отговаря на изброените условия.

Фирмите са поискали да наемат стажанти на разнообразни позиции - свободни места има за пекари, готвачи, продавачи, сервитьори, бармани, геодезисти, счетоводители, камериерки, рехабилитатори, заварчици, шлосери, бояджии и пр. Заплатите варират между 380 лв. (за технически сътрудник) до 840 лв. за счетоводители и специалисти продажби. 

Програмата е за 35 млн. лв. и се очаква да стигне за наемането на 8040 млади хора. Има две възможности за наемането им - като стажанти и на обучение по време на работа. Ако след изтичане на шестте месеца субсидиран период работодателят подпише безсрочен договор с младия служител, разходите му за социални и здравни осигуровки ще се покрият още за шест месеца.

Виж още: Губим 1,3 млрд. лева годишно заради младежка безработица

И при двете възможности е задължително работодателят да осигури наставник на младежа, но при стажуването разходите за наставника не се поемат от оперативната програма. При обучението от Брюксел се поемат до 90% от минималната заплата и осигуровките. Тук се поема заплащането за наставника - половината от минималната заплата. И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от града, в който е фирмата, се осигуряват средства за транспорт за първия месец. 

До момента кандидатствали

Справка на АЗ показва, че назначените към момента младежи са 1452. От тях стажанти са 685, а назначени на обучение - 767. 2460 работодатели са поискали разкриване на 6977 места, тоест остават около 1000 места. Срокът за заявките е краят на септември, а за одобрението на местата - месец след това.

Източник: в. "Сега"