Заемът е за шест месеца с възможност за удължаване

Депутатите ратифицираха на първо и второ четене договора за заем между България и Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, "Сосиете Женерал", "Ситибанк", Ен Ей (клон Лондон) и "Уникредит Булбанк" АД - в ролята на регистратори и упълномощени водещи организатори, и "Уникредит Банк" АГ (клон Лондон) - в ролята на агент. Заемът е в размер на 1.5 млрд. евро. 

Ратификацията бе подкрепена от 107 депутати, 39 от народните представители бяха против, а 23 - ма се въздържаха. 

Заемът е договорен за срок шест месеца с възможност за удължаване с още шест месеца при лихвен процент, определен на базата на 6м EURIBOR плюс надбавка. 

Поемането на дълга се извършва на основание чл. 69 от Закона за държавния бюджет на България за 2014 г., като средствата от заема ще бъдат използвани за осигуряване на финансиране на държавния бюджет, свързано с очакванията за по-висок дефицит, необходимостта от предоставяне на заем на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, както и за обезпечаване на ликвидна подкрепа.