Повече от половината българи пък са на мнение, че платеното майчинство трябва да бъде удължено

Повече от 90% от българите смятат, че държавната политика за семействата у нас е неефективна. Този притеснителен извод дава проучването по проект на сдружение "Дете и пространство", Национална мрежа за децата  и Института за изследване на населението и човека към БАН.

Запитването е осъществено във формат на фокус групи от общо 63 участници - родители и експерти. 

Проучването е направено по проект, който цели да стимулира разработването и възприемането на държавната политика, насочена към родителите и семействата, с ясни цели, мерки и дейности във всички области, засягащи детското благосъстояние.

Данните показват, че 70% от анкетираните са на мнение, че всички деца трябва да получават детски надбавки, независимо какви са доходите на семейството. Над 50% от родителите пък предлагат платеното майчинство да бъде удължено.

Около 67% от запитаните са посочили, че държавната политика трябва да включва повече пари за българските деца. Малко над половината пък не биха заменили детските надбавки за социални бонуси като по-ниски данъци.

По темата с услугите в детските ясли 32% от анкетираните поставят слаба или средна оценка. Относно държавните детски градини делът на недоволните родители е 35%.

Виж още: Новите правила за детските надбавки

Според проучването българските семейства отделят много разходи за допълнителни уроци, както и за спортни занимания на своите деца. 

Изводите са, че проблемът на родителите в по-малките населени места е свързан с по-ниските доходи, а на семействата в големите градове - с по-труден достъп до детските градини.

Виж още: Може ли най-сетне да построим "път за бебешки колички в София"

Източник: News.bg