Автори на предложението са депутати от "Обединени патриоти"

Край на вечния длъжник - Народното събрание прие на първо четене въвеждане на 10-годишна абсолютна давност за събиране на задължения от физически лица. Промените предвиждат с изтичането на този период да се погасяват всички вземания срещу физически лица, освен в случаите, когато задължението е отсрочено и разсрочено.

Дългът, който човек е взел, се прехвърля след това като наследство на неговите деца и тази дългова верига няма край, коментира депутатът от "Обединени патриоти" Искрен Веселинов. По думите му ние сме единственият случай в ЕС без никаква защита на длъжника по отношение на времето или на процедура, която да му позволи да продължи живота си, след като се е опитал да се издължи към своите кредитори.

С въвеждането на 10-годишната абсолютна погасителна давност няма да се промени действащият режим за 3- и 5-годишна давност и длъжниците ще могат да се възползват от нея. Според вносителите в достатъчна степен са защитени и интересите на кредиторите предвид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си.

Източник: Нова телевизия