Според Евростат: млад мъж на възраст до 34, от Афганистан или от Сирия. 1338 души са потърсили убежище у нас през първото тримесечие, гласят още данните по повод отминалия световен ден на бежанците

Общо 1338 души са потърсили закрила у нас за първото тримесечие на годината, отчита анализ на Евростат за бежанския поток в страните на ЕС през този период. От тях 1119 са мъже, а едва 219 - жени. Мнозинството, 1017 души, са мъже до 34-годишна възраст. На възраст между 34 и 65 години са около 100, а над 65 - едва трима души.

Най-много молби за закрила у нас са подали граждани на Афганистан - общо 605 души, следвани от сирийци - 285, и иракчани - 110. Единични молби за закрила има от страни като Беларус, Конго, Гвинея, Тунис и Азербайджан.

Виж още: 20 юни - Световният ден на бежанците

Молбите на непридружени малолетни деца са били около 200, като едва три от тях са момичета. Статут на бежанец през първото тримесечие на годината е предоставен на 293 души, хуманитарен статут - на 324, а в 745 случая е постановен отказ, сочи още статистиката.

За сравнение - през същия период в южната ни съседка Гърция са потърсили закрила над 16 хил. души, от които над 5300 от Сирия и по 2000 души от Ирак и Афганистан. В Румъния пък са потърсили убежище около 600 души, като най-много от тях са дошли от Ирак (230) и Сирия (185).

Молби за убежище през 2010-2016 г. - в България и ЕС. Данните, илюстрирани от Европейския парламент с тази графика, показват, че миналата година броят на исканията за получаване на убежище в ЕС бележи известен спад спрямо пика от 2015 г., но въпреки това е налице многократно увеличение - от 259 400 през 2010 г. до 1 259 955 през 2016 г. У нас този ръст е още по-голям - от 1025 през 2010 г. до 20 365 през 2015 г. и 19 420 миналата година. Общият брой на хората, на които сме дали статут на бежанец, също нараства – от 5530 души през 2010 г. на 17 814 души през 2016 г.

Граждани на 143 страни са искали убежище в ЕС през първото тримесечие на 2017 г., отчита още Евростат. Сирийците, афганистанците и нигерийците са първите по численост, подали съответно 22 500, 12 500 и 11 500 заявления.

От 22 500 сирийци, които са кандидатствали за убежище в ЕС за първи път, повече от 40% са регистрирани в Германия (9700) и около 24% - в Гърция (5300). Около 40% от афганистанците (5000) са подали молба за убежище в Германия, докато около 70% от нигерийците (8000) - в Италия.

През първото тримесечие държавите от ЕС са постановили 284 750 решения на първа инстанция, половината от които са положителни, т.е. дават на търсещите убежище статут на защита.

Германия е издала най-много решения на първа инстанция за въпросния период - 192 400, следвана от Франция с 23 200, Италия с 18 900, Швеция с 11 700, Великобритания със 7600 и Белгия с 6200.

Повечето решения на първа инстанция в 28-те държави членки са издадени на афганистанци (56 700), сирийци (51 хил.) и иракчани (36 400). 

Спрямо сравнение с числеността на населението най-високият дял регистрирани бежанци за първи път се отчита в Гърция (1534 първи кандидати на 1 млн. жители), следвана от Кипър (1308), Люксембург (1175) и Малта (884), обобщава още Евростат.

Убежището е правото да бъдеш признат за бежанец и да получиш правна закрила и материална помощ. Търсещите убежище трябва да докажат, че техните опасения от преследване в собствената им страна са основателни.

Бежанците са хора, които имат основателни причини да се страхуват от преследване заради принадлежността си към определена раса, религия, националност, социална група или заради политическите си виждания и заради това са принудени да търсят безопасност в друга страна.

Един от основните принципи в международното право е, че бежанците не могат да бъдат гонени или връщани там, където техният живот и свобода биха били в опасност.

Източник: БНТ, Европейски парламент