За първи път в "Мтел" такъв конкурс се прави с участието на международно признат външен консултант и по специализираната методология на Меdia Path

"Карат" е агенцията, избрана да работи по медийната стратегия на "Мтел" през 2015 г.
Телекомът финализира конкурса за обслужваща агенция, в който участие взеха пет международни агенции: Mindshare, Carat, Universal Media, Media S, OMD.

Всяка от тях беше номинирана за участие на база няколко ключови критерия, сред които оценка на качеството и конкурентоспособността, данни за оборота, клиентите и екипа на агенциите според класацията на изследователската компания RECMA (Research Company Evaluating the Media Agency Industry), специализирана в анализ на състоянието на медийните агенции в глобален и локален мащаб.

В конкурса бяха поканени агенции с опит и възможност за ексклузивност за работа в сектора на телекомуникациите.

Конкурсът протече в два етапа,

като до втори кръг бяха допуснати три агенции. Критериите за финална оценка, които са финансови и качествени, определиха международната агенция "Карат" като победител. Процесът по избор беше направен според вътрешните правила за тръжни процедури на доставчици, като включваше експерти от различни звена на Telekom Austria Group (TAG) - Виена, и "Мтел". 

"За първи път в "Мтел" такъв конкурс беше проведен с участието на международно признат външен консултант и по специализираната методология на Меdia Path. За мен беше огромно предизвикателство и опит да работя с независими експерти в областта на медия одитирането, които провеждат едни от най-големите медия конкурси в света - коментира Петя Стоянова, директор "Маркетинг комуникации" в "Мтел". - Конкуренцията беше наистина оспорвана и смятам, че агенциите показаха висок професионализъм и усърдие в подготовката на стратегическите си презентации.

Успяхме да дадем равни начала на всички участници,

да осигурим максимална прозрачност и яснота по отношение на критериите и методиката за оценка. Финалният избор на обслужваща агенция се базира на разумния баланс между добре дефинирана стратегия и стремежът ни да оптимизираме ефективността на медийните ни инвестиции в настоящата икономическа обстановка."

Конкурсът беше проведен с помощта на световнопризнатия консултант в областта на медийното одитиране и експертиза при провеждането на конкурси за медийни агенции - Media Path Network.

"Конкурсът за избор на обслужваща медийна агенция на "Мтел" в България беше проведен според международните изисквания и процедури, прилагани от Media Path Network за водещи рекламодатели в световен мащаб. Процесът, според който бяха оценявани офертите на участниците, включваше детайлен анализ на ценовите предложения за всички медии.

Използваната методология

даде възможност да се оцени бизнес потенциалът на всяко от предложенията и осигури прозрачност при анализа на данните. Също така, приложеният подход гарантира проследяване на изпълнението на поетите ангажименти в бъдещ период“, коментира Мария Миланова, изпълнителен директор за България на Media Path.

Виж още: Най-новите прогнози на "Карат" относно глобалните разходи за реклама

Carat Bulgaria e част от глобалната комуникационна мрежа Dentsu Aegis Network и работи на българския пазар от началото на 2012 г., като бързо се позиционира като иновативна и високоефективна комуникационна агенция.

Според годишния качествен доклад на RECMA "Карат" е в топ 3 за своя бранш у нас. Основният фокус на компанията е стратегическото планиране на комуникациите, медия планиране и купуване, както и медия проучвания. Сред клиентите, които ползват нейните услуги, са Mondelez, LEGO, Philips, Adidas, Mattel.

Основната цел на агенцията е да създава допълнителна стойност чрез ефективно управление на медия микса. Предимството на компанията при планирането на комуникациите се гради върху уникален за пазара инструмент -

The Consumer Connection System

CCS e система за проучване на потребителските нагласи, чиято основна цел е да усъвършенства процеса на комуникационно планиране и да предоставя оптимални възможности за медиен микс спрямо нуждите на кампаниите.