С гласуването на съдиите в неделя приключиха първите преки избори за членове на Висшия съдебен съвет

Петима върховни съдии и един председател на Окръжен съд влизат в следващия Висш съдебен съвет от квотата на съдиите. Това са резултатите от първите преки избори на всички съдии за кадровия орган, пише в. "Сега".

Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров са новите членове на Висшия съдебен съвет от състава на Съдийската колегия, които бяха избрани на втория тур. Ден по рано и още на първи тур бе избрана Цветинка Пашкунова.

Председателят на Избирателната комисия на Общото събрание на съдиите Светла Димитрова обяви, че при проведеното повторно гласуване за членове на ВСС от състава на Съдийската колегия са избрани именно Красимир Шекерджиев, Атанаска Дишева, Олга Керелска, Боряна Димитрова и Севдалин Мавров.

Тя съобщи, че са гласували 1922 от имащите право на глас 2238 съдии. Общият брой на подадените действителни гласове е 1912 броя. Няма недействителни бюлетини при електронното дистанционно гласуване. Недействителните хартиени бюлетини са 10. И през двата дни избирателната активност бе изключително висока - 87,18% на пръви тур и 85,79% на втори.

Виж още: Кои са номинациите на прокурорите за новия ВСС

С хартиена бюлетина са гласували 467-ма души, а чрез системата за електронно дистанционно гласуване 1455-ма съдии.

От действителните бюлетини подадени в избирателните секции гласовете са разпределени, както следва:

1. Атанаска Дишева - 809 гласа,
2. Боряна Димитрова - 690 гласа,
3. Вера Цветкова - 111 гласа,
4. Владимир Вълков - 403 гласа,
5. Георги Георгиев - 208 гласа,
6. Емил Дечев - 523 гласа,
7. Ерна Павлова - 413 гласа,
8. Илияна Балтова - 204 гласа,
9. Калин Баталски - 553 гласа,
10. Красимир Шекерджиев - 835 гласа,
11. Красимира Милачкова - 128 гласа,
12. Красимира Костова - 134 гласа,
13. Любомир Нинов - 66 гласа,
14. Методи Лалов - 193 гласа,
15. Мирослав Йорданов - 139 гласа,
16. Мирослав Начев - 132 гласа,
17. Николай Гунчев - 214 гласа,
18. Олга Керелска - 709 гласа,
19. Пламен Дацов - 207 гласа,
20. Райна Мартинова - 120 гласа,
21. Роман Николов - 144 гласа,
22. Светлозар Рачев - 304 гласа,
23. Севдалин Мавров - 576 гласа,
24. Станислав Георгиев - 427 гласа,
25. Татяна Жилова - 86 гласа,
27. Янко Янев - 208 гласа.

При посочените резултати няма кандидат събрал повече от половината действителни гласове, поради което и на основание чл. 29л, ал. 4, изречение второ от ЗСВ за избрани се считат събралите най-много гласове.

Преди това и пак на преки избори своите четири членове избраха и прокурорите, а следователите изпратиха своя един представител.

С това гласуване приключиха първите преки избори за членове на ВСС. За представител на следователите бе избран шефът на НСЛС Евгени Диков. От квотата на прокурорите победиха Пламен Найденов - шеф на Окръжна прокуратура - Перник, Георги Кузманов от АП- Бургас, Даниела Машева - прокурор във ВКП и Огнян Дамянов - окръжен прокурор в Разград.

Източник: в. "Сега"