Трима бяха избрани на втория тур, четвъртата номинация бе определенча чрез жребий

Прокурорите успяха да изберат трима свои кандидати за новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС).  Това са окръжният прокурор от Перник Пламен Найденов, апелативният прокурор от Бургас Георги Кузманов и прокурорът от ВКП Даниела Машева. В неделя беше проведен втори тур за избор на представители от квотата на прокуратурата. 

Четвърти техен представител, който да запълни квотата, обаче не беше избран, тъй като кандидатите Ясенка Шигарминова и Огнян Дамянов получиха равен брой гласове - 440. Мястото бе определено чрез жребий днес в сградата на Висшия съдебен съвет, когато на основание чл. 29л, ал 6 от ЗСВ. 

Виж още: Парламентът решава номинациите за новия ВСС до 20 юни

Късметът отреди Огнян Дамянов от Окръжната прокуратура в Разград да заеме последното място в квотата на прокурорите. 

Председателят на Избирателната комисия Стефани Черешарова обяви, че са гласували 1160 от имащите право на глас 1503-ма прокурори.

С хартиена бюлетина са гласували 73-ма души, а чрез системата за електронно дистанционно гласуване 1087. Общият брой на бюлетините е 1160, от които недействителни 6.

От действителните бюлетини подадени в избирателните секции гласовете са разпределени, както следва:

За Галина Стоянова - 231 гласа;

За Георги Кузманов - 481 гласа;

За Гергана Мутафова - 402 гласа;

За Даниела Машева - 445 гласа;

За Евгени Иванов - 309 гласа;

За Ивайло Медаров - 196 гласа;

За Магдален Маринов - 133 гласа;

За Мери Найденова - 103 гласа;

За Огнян Дамянов - 440 гласа;

За Пламен Найденов - 485 гласа;

За Пламен Марков - 127 гласа;

За Ясенка Шигарминова - 440 гласа.

При посочените резултати няма кандидат събрал повече от половината действителни гласове, поради което и на основание чл. 29л, ал. 4 за избрани се считат събралите най-много гласове Пламен Найденов, Георги Кузманов и Даниела Машева.

На основание чл. 29л, ал. 6 при равен брой гласове избраният кандидат се определя от избирателната комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати.

Решението на Избирателната комисия и протоколите на Избирателна секция №1 и Избирателна секция №2 от проведения днес избор за членове

Съгласно чл. 29н, ал. 4 от ЗСВ решението на Избирателната комисия подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му чрез Прокурорската колегия на ВСС пред състав, състоящ се от трима съдии от ВКС и двама съдии от ВАС.

Източник: в. "Сега", "Дарик"