Европейският парламент реши да отдели 380 хил. евро за целта

Европарламентът реши да се отделят 380 хил. евро от специален фонд на съюза в помощ на граждани, загубили работата си заради ефекта на глобализацията.

Докладът за бюджетната мярка, подготвен от българския евродепутат Андрей Новаков (ЕНП) беше гласуван в Страсбург с 534 гласа "за“, 106 "против“ и 49 "въздържал се“, информира БНР.

С парите ще се финансират проекти, чиято цел е да се помогне на съкратени работници да намерят друга работа или да започнат свой собствен бизнес.

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията може да се използва само при съкращения на над 500 работници от една компания или когато голям брой работници са съкратени в определен сектор в един регион.

Източник: BNR.bg