Прокуратурата с "Оскар" за черен пиар

Кои и какви експерти още трябва да кажат, че Корпоративна банка не е източена и може да бъде оздравена, за да бъдат предприети мерки в тази насока. 

Квесторският доклад показа, че към средата на юли въпреки немалките загуби вследствие на атаката срещу нея, довела до поставянето й под специален надзор, кредитната институция има положителен капитал от над половин милиард лева и бързоликвидни активи от близо 1 млрд. лева.

Управителният съвет на БНБ прие този доклад, но не предприе действия, свързани с оздравяването на банката. Въпреки това известни нам компетентни финансисти твърдят, че изправянето на КТБ на крака е постижимо и... закъсняло. 

Представителите на работодателските организации също са категорични по този въпрос. Синдикатите вече плашат с улични протести, ако банката бъде затворена. А от БНБ дори няма и намек, че възнамеряват да предприемат действия в тази насока. Времето тече, а с него растат и загубите на КТБ. Респективно шансовете й за спасение намаляват. 

А в поставената под специален надзор кредитна институция са съсредоточени огромни, да не кажем стратегически държавни интереси. Там са сметките на много доходоносни индустрии, които висят с кредити и депозити в затворената банка. 

Достатъчно е да напомним, че вземанията на банката най-вече от фирми са за общо 5.6 млрд. лв., а задълженията й към граждани, търговски дружества и други кредитори са за над 6 млрд. лева. Но и без тези числа интересът от нейното съживяване е видим дори от реакцията на обществото. 

Стигна се до безпрецедентен случай (ако някой се сети за друг такъв, нека да каже), при който финансисти, работодатели и синдикалисти създадоха специален експертен консултативен съвет. Само седмица след учредяването си той излезе с меморандум, в който предлага мерки за оздравяването на КТБ и дъщерната й "Търговска банка Виктория" (бивша "Креди Агрикол България"). 

Той бе представен на специална пресконференция на съвета на 14 август в сградата на Българската стопанска камара. Един от членовете му Емил Хърсев специално подчерта експертния характер на съвета. 

"Освен представители на големите работодателски организации и синдикати в съвета участват доказани финансови експерти, както и двама от бившите шефове на управление "Банков надзор" Камен Тошков и Румен Симеонов. "Освен това специално сме внимавали нито един от членовете на съвета да няма депозити и дългове към КТБ , за да не ни обвинят в конфликт на интереси", обясни Хърсев.

Според друг член на съвета - проф. Валери Димитров, в меморандума се съдържат няколко мерки, които отговарят на най-добрите международни практики и на директивите на ЕС, които, ако се приложат, могат да вдигнат на крака банката, без дори да е нужно за това да се ползват пари на данъкоплатците. 

Участниците в пресконференцията изрично подчертаха, че всички тези мерки са в правомощията на БНБ като надзорен орган и са озадачени, че той не ги е предложил досега. Според записаното в меморандума досега БНБ е можела да поиска от акционерите да увеличат собствения капитал на банката и да й осигурят ликвидна подкрепа.

Другата възможна опция е била БНБ да предприеме надзорно увеличение на капитала, като предостави право на надеждни трети финансови институции или на Фонда за гарантиране на влоговете да запишат част от увеличението на капитала на КТБ. 

Възможно е било и надзорно решение за вливане на КТБ в друга банка, с което да се възложи на придобиващата кредитна институция или на Фонда за гарантиране на влоговете в банките да преструктурират и да оздравят КТБ. Посочена е и опцията за финансова подкрепа на КТБ чрез синдикиран заем, в това число държавен заем, който отговаря на критериите на ЕС за държавна помощ.

Виж още: Корупцията и недоверието превръщат обещанията в България в страдание за народа

В съставения меморандум пише: "Програмата за оздравяване и стабилизиране на КТБ трябва да включва добре балансирани алтернативни финансови инструменти, чрез които облигационерите и вложителите в банката - наред с акционерите и потенциалните инвеститори, ще я финансират по време на оздравителния период. 

Тези алтернативни инструменти се структурират с оглед специфичните интереси и предпочитания на различните класове участници в оздравителната програма.

Менюто от опции за избор може да включва:

- трансформация на вземания (на клиенти) в обикновени акции или в нов клас привилегировани акции на банката;
- замяна на вземания (на клиенти от банката) без редукция на главницата срещу дългосрочен безлихвен дългов инструмент;
- замяна на вземания (на клиенти на банката) срещу срочен дълг с атрактивен купон, но с пропорционална редукция на главницата;
- схема за обратно изкупуване с отстъпка на задълженията на КТБ (ако клиент на банката има да си взема 500 хил. лв., да получи 450 хил. лв. и с това да се смята, че цялото му вземане е платено);
- инструменти за набиране на "свежи пари" - както заемен, така и акционерен капитал от потенциални инвеститори;
- инструменти, стимулиращи предсрочното погасяване на проблемни заеми;
- инструменти за обезпечаване на реструктурираните задължения;
- инструменти за хеджиране (предпазване от риск) и разпределение на риска;
- механизми за възстановяване на стойността за сметка на бъдещите печалби на финансовата институция.

Виж още: Българската игра на тронове

Всеки от участниците в оздравителната програма трябва да има възможност сам да избере от менюто на програмата подходящите за него финансови инструменти. Успехът на програмата зависи от това, дали участниците в процеса доброволно и единствено с оглед своята собствена преценка ще приемат да участват в оздравяването, като заменят необезпечените си вземания (тези над гарантирания размер от 196 хил. лв.) от КТБ с избрани от тях един или няколко финансови инструмента."

Според Хърсев изпълнението на този оздравителен план е възможно, стига онзи, който е овластен да разреши прилагането му, да даде картбланш за него.

"Докато хората, от които зависи това разрешение, се крият и ни казват да си затваряме устата, не може да се действа. Както бе казано, има един комитет на 400 вложители, с който ние се срещнахме. И им казахме: ние ви предлагаме план, според който вие ще загубите част от вашите пари, но ако той не бъде осъществен, ще загубите всичко. И тези хора ни подкрепят. Въпреки че някои наши критици ни упрекват, че не можем да убедим вложителите, че трябва да спасят банката, след като ще загубят част от парите си. Ето ние сме ги убедили", каза финансистът. 

Той даде пример за това как се водят разговори с кредиторите на поставена под специален надзор кредитна институция с преговорите, които държавата ни водеше със своите частни кредитори от Лондонския клуб в периода 1990-1994-а и в крайна сметка сключи така наречената "Брейди сделка" по външния си дълг.

"Когато България обяви, че няма да плаща, кредиторите й създадоха комитет и започнаха преговори в страната, в които освен мен участваха Чавдар Кънчев, Венцислав Антонов, Мариела Ненова и още няколко души. В периода на тези разговори бяха договорени финансови инструменти, които доведоха до намаляването на дълга и до възможност държавата ни да го изплати. Сега предлагаме да стане същото, но с Корпоративна банка. Знаем как се прави това и сме доказали, че можем да извършим този процес успешно", обясни Хърсев, който в зората на демокрацията бе подуправител на БНБ в екипа на Тодор Вълчев.

Всъщност финансовите инструменти, предложени в меморандума, много напомнят на тези по брейди сделката. Почти същите са, но под други имена. И е обяснимо - че когато такива опции съществуват, а не се прилагат, финансисти, работодатели и синдикати ще са възмутени от бездействието на БНБ. 

Виж още: Стив Ханке: БНБ трябва сама да си оправи кашите

Още повече че всички тези опции се отнасят единствено до кредиторите, чиито вземания от КТБ надвишават гарантираните по закон влогове до 196 хил. лева. По първоначална оценка става дума за суми от близо 1.6 млрд. лева. 

Според меморандума за тях се предлага да бъдат конвертирани в акции в дългосрочни облигации или на собствениците им да бъде предложено изплащането им с определен отбив от номинала. Що се отнася за гарантираните влогове, при евентуално оздравяване на КТБ там наистина трябва да бъде осигурен ликвиден гръб. Тук възможностите са няколко и те също са упоменати в меморандума.

Едната е Фондът за гарантиране на влоговете да предостави депозит на банката, до чието използване може въобще да не се стигне. Другата е пак фондът да даде гаранции за организирането на частен синдикиран заем, с парите от който да бъде осигурена ликвидна подкрепа за КТБ.

Според участниците в експертния консултативен съвет има голям набор законови мерки, с които оздравяването на Корпоративна банка да започне веднага.

Както се изрази Сашо Дончев - председател на Българската стопанска камара: "Всички тези инициативи можеха да започнат още вчера, стига да имаше желание за това. Няма грамотен човек, който да се съмнява, че срещу КТБ е извършена диверсия. Ние отказваме да признаем, че в демократично общество гражданите са безгласна буква, и не можем да приемем, че с бездействието си една институция може да постави хората в безпомощно положение.

Виж още: БНБ възстанови част от дейността на КТБ

Разбира се, той отказа да назове имената на хората, извършили диверсията, но за тях може да се съди от разпространеното през седмицата становище на една друга работодателска организация - Асоциацията на индустриалния капитал. 

В него освен критика за неадекватното поведение на БНБ и на политическите лидери се казва и още нещо, което ще цитираме дословно: "От своя страна прокуратурата би могла да спечели награда за най-добър черен пиар на международен конкурс, ако бъде обявен такъв. Драматичните съобщения за групи от прокурори, влизащи в КТБ, последвани от изявления за липсващи огромни суми и чудовищни обеми документация, изиграха особено важна роля за взривяването на обстановката и за стартирането на голямата "банкова паника"".

Интересно е, че БНБ все пак сколаса да се обърне към политиците с призив да спрат "публичното си говорене", иначе казано - да престанат да си правят реклама за сметка на нервите на вложителите в КТБ, но не намери сили да помоли прокуратурата да се въздържа от бомбастични изявления. 

Дори наговореното от прокурорите в първите дни на "банковата паника" да е сто процента точно и правилно формулирано (в което имаме много сериозни основания да се съмняваме), те пак би трябвало да си дават сметка, че разтръбяването на такива новини не може да няма ефекта на снежна лавина.

Виж още: Константин Пенчев: Няма да научим истината за КТБ

Стана така, че прокурорите преживяха своите "петнадесет минути слава" по Анди Уорхол, но скоро след това КТБ щеше да й се наложи да уведоми БНБ за "изчерпване на ликвидността".

Има една приказка - и за слепите вече е ясно, че със своето действие и бездействие споменатите доведоха до сегашното състояние на КТБ. Синдикалните организации поне нямат колебания по този въпрос. Затова техните лидери вещаят тежки дни за политиците, ако няма действия по оздравяването на КТБ.

Източник: "Банкеръ"

* Брейди сделка - това е сделка с брейди облигации. От своя страна брейди облигациите представляват ценни книжа, които се издават в замяна на част от дълга, който държавата или компанията има