Европейската комисия прие план за действие за справяне с нарушаването на правата на интелектуална собственост (ПИС) в ЕС и стратегия за тяхната защита и прилагане в трети държави.

В плана за действие се определят редица мерки за съсредоточаване на политиката на ЕС относно прилагането на ПИС върху нарушенията от търговски характер (т. нар. подход "проследи парите"), пише Тechnews.bg.

В стратегията е заложен подход в международен план, разглеждат се последните промени в областта и се предлагат начини за усъвършенстване на настоящите действия.

Вместо да се наказва дадено лице за нарушение на правата на интелектуална собственост - нещо, за което то често не знае, изложените тук действия проправят пътя на т.нар. подход "проследи парите", с който се лишават от приходи търговците нарушители, поясни комисарят на ЕС по въпросите на вътрешния пазар и услугите Мишел Барние.

Днешната глобализирана икономика все повече разчита на основаните на знанието сектори, които добре устояха на кризата и отбелязват бурен възход. Между 2003 и 2012 г. броят на новите европейски регистрирани патенти, регистрирани марки и промишлени дизайни на общността нарасна повече от два пъти.

Виж още: Чатим с Европа на половин цена

Големият брой дейности, нарушаващи ПИС, обаче могат да навредят на тази положителна тенденция. Само през 2012 г. агенциите за контрол на границите на ЕС са регистрирали 90 000 случая на стоки, за които се подозира, че нарушават правата на интелектуална собственост (в сравнение с по-малко от 27 000 през 2005 г.).

По изчисления на ОИСР годишната загуба за световната икономика от нарушенията на правата на интелектуална собственост е около 200 млрд. евро

За справяне с това предизвикателство планът за действие на ЕС срещу нарушенията на ПИС предвижда диалог със заинтересованите страни, надлежни проверки сред всички участници в производството на стоки с висока степен на интелектуална собственост, усъвършенстване на съдебните процедури, подобряване на сътрудничеството между държавите членки и цялостна програма за обучение на органите.

Виж още: Избраха Жан-Клод Юнкер за председател на Европейската комисия