По посещаване на културни събития страната ни заема последно място в ЕС с над два пъти по-малък процент на интересуващите се от изкуство спрямо средното за Европа

Едва около 30% от българите са били на театър или на друго културно събитие през 2016 г., показват данни на Евростат за европейците, които са посетили поне едно театрално или друго културно събитие през 2016 г.

По този показател страната ни заема последното място в ЕС, заедно с Румъния. 

Реално в България се ходи над два пъти по-малко от средното за Европа. В общия случай 67% от европейците са посетили на поне едно културно събитие през миналата година. 

Най-активни в това отношение са шведите - близо 90%. Следват Холандия, Дания и Финландия - с по около 85%, Люксембург - 80%, Франция - 78% и др. 

В България през 2016-а са функционирали 75 театъра и 58 музикални колектива, според НСИ. Местата в театрите са около 29 хиляди, а в концертните зали - около 6000. 

Виж още: Колко култура е достатъчна на българите?

В театрите през миналата година са били осъществени около 15 хил. представления, които са били посетени от близо 2,2 млн. души. Посетителите в концертните зали са били почти три пъти по-малко, или около 750 хил., като най-посещавани са били общинските музикални колективи - от близо 500 хил. души, а най-слабо посетени - държавните колективи (около 145 хил.).

По-активни в ходенето на културни събития са били българите в градовете - съотношението е 3 към 1, спрямо хората от селата.

Виж още: България е на едно от последните места в Европа по четене на книги

Като цяло в ЕС по-голям процент от населението на възраст над 16 години е дал предпочитанията си за културни, отколкото за спортни събития. Над 45 на сто от европейците са били най-малко веднъж през тази година на кино, близо 42% са посещавали културни обекти или са гледали на живо друго културно събитие, а по-малко от 1/3 са ходили на спортна проява - 29%.

Източник: в. "Сега"