Негативни изводи за българската действителност от доклада на Държавния департамент на САЩ, отнасящ се до спазването на човешките права по света през 2015 г. 

България има много и сериозни проблеми като държава. Това е изводът от доклад на Държавния департамент на САЩ, отнасящ се до спазването на човешките права по света през 2015 г. 

Мрачни изводи за българската действителност

В доклада се посочват редица проблеми, които стоят пред нашето общество. Сред основните са корупцията на различни нива, криминалната обстановка, увеличаващият се брой на убийствата, полицейският произвол и насилие, липсата на медийна свобода, протакането на съдебни дела и много др.

Според САЩ нетолерантността на населението у нас също е сред основните проблеми. В доклада се посочва, че като цяло българите често не се отнасят към някои етнически и религиозни, към бежанците, към хората с увреждания и др. Към споменатите имало засечени случаи на дискриминация и нарушаване на човешките им права. Такива са наблюдавани и по отношение на хора с различна сексуална ориентация.

Липсата на достатъчно адекватно и бързо правосъдие също се посочва като един от проблемите на България. От Държавния департамент посочват, че държавата предприема стъпки за преследването и наказанието на служители в службите за сигурност и на други места, извършили насилие, но техните действия са недостатъчни и безнаказаността у нас продължава да е проблем.

Липс на адекватни мерки срещу корупцията

В докладът се отбелязва и че проблемът с корупцията е свързан също и с липсата на адекватни мерки срещу нея. В Държавния департамент смятат, че в българското законодателство съществуват санкции срещу корупцията, но в същото време властите не ги използват ефективно. 

Виж още: Къде в България има най-много корупция

Проблемът вероятно е свързан и с факта, че служители по всички нива на управлението участват безнаказано в корупционни практики – подкупи, конфликт на интереси, злоупотреби и т.н. В доклада също се отбелязва, че според Центъра за изследването на демокрацията нивата на корупцията в страната са изключително високи – 18% от гражданите са предлагали подкуп, а на 28% такъв е бил поискан.

Държавният департамент критикува и масовата практика с купуването на гласове по време на избори. В тази връзка се отбелязва и че в България има партии, които често използват расистки и ксенофобски език по отношение на бежанци и малцинствени групи. Същото се наблюдава и в медиите, където често се употребява дискриминационен и оскърбителен език по отношение на ромски и други малцинства.

Виж още: Падането продължава, вече сме на 106-о място по свобода на словото

В медиите се наблюдават и доста други проблеми. Така например съществуват притеснения, че корпоративният и политически натиск, комбинирани с нарастваща и непрозрачна концентрация на медийна собственост, вредят на медийния плурализъм. 

В доклада се посочва, че проучване на Асоциацията на европейските журналисти сред 143 представители на бранша у нас, сочи как 72% от запитаните са били свидетели на това как техни колеги са обект на някакъв вид натиск, 54% са били спирани да упражняват свободно професията си, а 41% са били обект на слухове и клевети. В същото време журналисти съобщават за автоцензура, редакторска забрана за отразяване на дадени личности и теми, както и налагане на политическа гледна точка от корпоративни лидери на медии.

Източник: в. "Сега"