Приходите приоритетно са насочени за покриване на държавния дефицит

814,2 млн. лв. повече са постъпленията за първите 4 месеца на 2015 г. спрямо същия период за 2014 г. Това представлява номинален ръст от 11,5%, при заложен ръст в закона за бюджета на 2015 г. спрямо 2014 г. в размер на 4,3%. Това съобщи министърът на финансите Владислав Горанов в Парламента по време на извънредния парламентарен контрол.

Събираме повече данъци спрямо миналата година

Според обясненията на Горанов изложените данни за преизпълнението на приходите към първото тримесечие не се отнасят до преизпълнение на разчетите за периода, а до реализиран номинален ръст при данъчните постъпления спрямо същия период на предходната година.

Данните показват, че отчетеното в проценти нарастване на данъчните приходи за първото тримесечие изпреварва значително заложения номинален ръст в проценти в закона за бюджета за 2015 г., спрямо отчетените постъпления за миналата година, добави министърът.

По негови думи това е най-ясното доказателство, че се полагат усилия в борбата с корупцията.

Ръстът се дължи най-вече на повече постъпления от ДДС, каза министърът.

Към 30 април приходите от този данък са с 359,3 млн. повече спрямо същия период на 2014 г., което представлява ръст от 16%. След приходите от ДДС с най-голямо повишение са сумите, постъпили по бюджета на Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса – 271,1 млн. повече спрямо 2014 г. или ръст от 14,4%, обяви Горанов. От акцизи са постъпили 111,8 млн. лева повече, което означава около 10% повишение.

Данните показват, че тенденцията за по-добра събираемост продължават и през месец май. По думите на министъра приоритетно по-добрите постъпления ще бъдат насочвани към намаляване на дефицита в бюджета.

Източник: Economic.bg