Правителството иска да удържа 1/3 от върнатото ДДС за служебни вещи, които се ползват и за лични цели

Само 70% от ДДС за фирмени автомобили, самолети и яхти, които ще се ползват и за лични нужди, да се възстановяват на фирмите. Това предлага Министерството на финансите в промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, внесени в парламента от Министерския съвет. 

Промени

В заключителните разпоредби се променят три закона - за ДДС, за доходите и за местните данъци. Проектът дава срок до 29 февруари 2016 г. всички фирми, които са си приспаднали ДДС за имоти и вещи над 5 хил. лв., да подадат декларация в НАП. В нея трябва да обявят, че ще приложат методика, която ще разработи финансовото министерство за това как да се разпределят преките разходи за служебни и лични цели.

За предложената плоска удръжка от 30% от ДДС обаче е нужно специално разрешение от ЕС. Докато то се получи, фирмите ще бъдат принудени да следват други временни правила с подаване на декларации и ежемесечно отчитане на дела за лично ползване. 

Така хиляди компании трябва да привеждат дейността си към сложен режим, който ще бъде променен след броени месеци.

Целта на промените е да се ограничат масовите злоупотреби с възстановяване на ДДС през фирмени покупки за лично ползване. 

Втора редакция

Първоначалните текстове обаче предизвикаха сериозни критики заради ниския праг за деклариране пред НАП на тези активи - 700 лв., и заради идеята фирмите сами да изработват методика, по която да изчисляват какъв е делът за лично ползване. Затова бяха основно преработени. Сега става ясно, че държавата отново не е готова с предложение за трайно уреждане на проблема.

Източник: в. "Сега"