Според доклад на Конфедерацията на европейския бизнес общата данъчна тежест в ЕС е два пъти по-голяма от тази в САЩ и това е причината за изоставането на европейската икономика

Общата данъчна тежест в ЕС е с над 50% по-висока, отколкото в САЩ, и това е една от основните причини за изоставането на европейската икономика. Специално в България данъчното бреме е малко под средното за ЕС, но в сравнение със САЩ е с 40% по-тежко. Това разкрива "Барометър за реформи" - новото проучване на Конфедерацията на европейския бизнес, цитирано от в. "Сега".

Основният извод в него е, че страните от Евросъюза трябва да правят реформи и да се откажат от неразумното харчене, вместо да се опитват да запълват бюджетните пробойни с вдигане на данъци.

България страда от типичните за Стария континент проблеми, заради които ЕС губи състезанието с другите големи икономики и най-вече със САЩ. Това са значително по-високите данъци и осигуровки, огромните и растящи социални разходи и застаряването на населението, става ясно от доклада. 

Той откроява още един фактор, който дърпа назад европейския бизнес - скъпата енергия. Цените на тока, които плащат предприятията в ЕС, са над 2,5 пъти по-високи спрямо тарифите за американските компании.

Данните от пролетния "Барометър за реформи" разкриват, че България е на път да загуби едно от малкото си предимства пред другите страни от ЕС - ниските данъци. През последните години разликата между нас и ЕС се топи. През 2009 г. общото данъчно-осигурително бреме за Евросъюза е било 50,3%, а в България - само 39,5%. 

Виж още: Кои са страните с най-ниски данъци за бизнеса​

През 2014 г. вече има значително сближаване, като средно за ЕС данъчната тежест е спаднала до 48,2%, а у нас се е покачила до 42,1%, което се дължи основно на непрекъснатото вдигане на минималната заплата и осигурителните прагове, но и на въвеждането на нови налози като данъка върху лихвите от депозити.

Специална глава в анализа е посветена на застаряването на населението - процес, който в ЕС се очаква да бъде много по-драматичен, отколкото в САЩ. Влошаването на демографската картина - все повече пенсионери, все по-малко работещи - има сериозни финансови последици. 

Свиването на активното население означава, че ще се плащат все по-малко данъци и осигуровки, а ще растат разходите, свързани с пенсии и социални помощи, от каквито най-често се нуждаят възрастните хора. Тъкмо за това са необходими спешни мерки, свързани с пазара на труда, ученето през целия живот и пенсионните системи.

Виж още: България е шеста по най-ниски данъци в Европа

В САЩ близо 60% от хората на възраст над 25 години продължават да се образоват и квалифицират, докато в ЕС едва 45% участват в някакъв вид обучение. 

А у нас "Ученето цял живот" си остава повече лозунг без особено покритие - процентът на учещите в следстудентска възраст е много нисък. И тук препоръката на евробизнеса е ясна - правителствата трябва да наблегнат на образованието на хората от всички възрасти, вместо да раздават помощи за безработни.

Очаква се разходите, свързани със застаряването на населението в ЕС, да се увеличат от 19% от БВП през 2015 г. до 26% през 2050 г. В САЩ нарастването ще е от 13,1% на 18% за същия период. Делът на разноските за обществено здравеопазване на хората над 65 години ще скочи от 46% днес до почти 62% през 2050 г.

Източник: в. "Сега"