Днес евреите отбелязват Новата 5774 година от сътворението на света.

Рош а Шана, или еврейската Нова година, е първият от трите големи празника от седмия месец на еврейската година. 

По традиция празникът започва още предишната вечер с голяма молитва в синагогата, след което всички се събират около празнична вечеря. 

В първия ден на Рош а Шана всички се събират около воден басейн и извършват ритуала ташлих. Според евреите по този начин те изхвърлят греховете, натрупани през изминалата година. 

По същото време в небето се отварят три книги - "Книгата на живота", "Книгата на смъртта" и тази, в която Господ записва всички човешки дела. Началото на Новата година поставя звукът на шофар. 

Времето от еврейската Нова година до Деня на всеопрощението е най-важният период, в който всеки евреин трябва да направи равносметка за изминалата година и да поиска прошка за грешните си дела. С думите "Шана Това" евреите си пожелават добра и щастлива нова година.

Източник: profit.bg