Правителството може да изтегли догодина до 5,3 млрд. лв. нов заем

В бюджета за 2016 г. е заложен дефицит 1,8 млрд. лв., или 2% от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната, показва проектът на Министерството на финансите, качен в сайта на ведомството MinFin.bg.

Недостигът в държавната хазна ще бъде намален от 3,3 до 2%, което ще ни предпази от процедура по свръхдефицит. В реално изражение дефицитът е 1,8 млрд. лева, като ще бъде финансиран с нов дълг.

Задлъжнялостта на страната ни ще расте с по-бавни темпове, а новият размер на дълга няма да може да надвишава 26,6 млрд. лева. Това означава, че новият дълг, който можем да поемем, е 5,3 млрд. лева, под 4 млрд. от които - от външните пазари.

Повече пари ще има за образование, а също така за сигурност и отбрана. Финансовият министър Владислав Горанов е спазил изискването да не осигурява по-малко от тазгодишните пари за отбрана. Това условие бе поставено от президента Росен Плевнелиев, който предупреди, че ако не бъде спазено, ще наложи вето на бюджета.

Проектозаконът се очаква да бъде разгледан тази седмица в Съвета за тристранно сътрудничество, гласуван от правителството и внесен в парламента до 30 октомври.

Основен приоритет на провежданата фискална политика в средносрочен план остава стремежът за запазване стабилността на публичните финанси, обясняват от МФ.

Очакванията са реалният растеж на БВП през 2016 г. да достигне 2,1%, с относително стабилни нива на растежа през 2017 и 2018 г., съответно 2,5 и 2,7%. Планираният дефицит за 2017 и 2018 г. е съответно 1,4 и 1% от БВП.

За периода 2016-2018 г. не се очакват значителни промени в основните данъци и ставки с изключение на някои конкретни законодателни промени при акцизите, произтичащи от необходимостта за достигане на минималните нива на акцизните ставки в ЕС в съответствие с договорения преходен период (облагането при цигарите и горивата, използвани за отопление), които ще окажат положителен ефект върху приходите в бюджета.

В актуализираната средносрочна бюджетна прогноза по отношение на минималната работна заплата (МРЗ) е предвидено: увеличаване на нейния размер от 1 януари 2016 г. на 420 лв., от 1 януари 2017 г. на 460 лв. и запазването за 2018 г. на нивото от 2017 г.

Пенсионната политика предвижда от 2017 г. вместо осъвременяване на пенсиите от 1 юли да се извършва преизчисляване на всички пенсии за трудова дейност с по-голяма тежест на една година осигурителен стаж, като увеличението ще бъде с процент равен или по-голям от процента, определен по чл. 100 на КСО. Със същите проценти се предвижда да се увеличават и размерите на социалната пенсия за старост и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

За периода 2016-2018 г. процентите на увеличение на размерите на пенсиите от 1 юли всяка година са съответно:
2016 г. - 2,5% от осъвременяването по чл. 100 от КСО;
2017 г. - 2,7% при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,1 на 1,13;
2018 г. - 2,8% при увеличение на тежестта на всяка година осигурителен стаж от 1,13 на 1,161.

Източник: БНР; МФ