Социалното министерство предвижда реформа, която да насърчи наемането на хора с инвалидност

Да се спрат парите от НОИ за хората с инвалидност, чиито увреждания им позволяват да работят и са си намерили работа. Такава идея има в социалното министерство. Основната цел е да се насърчат работадателят да назначи човек с инвалидност, съобщи вицепремиерът и социален министър Ивайло Калфин пред "24 часа".

Без пенсии за работещи хора с инвалидност

Сега пенсията се отпуска на база решение на ТЕЛК и зависи само от процента на присъдена инвалидност, независимо дали човек работи. Целта на предлаганите промени е, освен да се повиши насърчаването на работодателите да взимат на работа хора в неравностойно положение, но и да се отделят повече средства за хората с инвалидност, които не могат да работят.

"Заетостта ще даде възможност за по-големи доходи, а не един човек, който може да работи, да разчита само на ниската инвалидна пенсия. Това не изключва плащанията за асистенти и други помощни средства", заяви Калфин.

"Оценката на работоспособността вече няма да се извършва от сегашните ТЕЛК-ове. Те ще продължат да оценяват само заболяванията на хората. След това медико-социална комисия в НОИ ще прави оценка на индивидуалните потребности на инвалида, както и заболяването му какъв тип работа му позволява да върши. След това ще се търси възможност за преквалификация и включването на човека в пазара на труда", допълни социалният министър.

"Въпреки увреждането си тези хора са пълноценни за определени работи, примерно счетоводители", посочва Калфин.

Виж още: Отпуските ни вече няма да изгарят

Социалният министър засегна и темата с отпуските за работещите

"Всеки работник ще има право на платения си годишен отпуск в рамките на годината. Има възможност този отпуск да бъде отложен по искане на работодателя или ако самият работник не желае да си го вземе. Но тогава до средата на следващата година работодателят трябва да му даде отпуск. Ако не го направи, тогава работникът има право с 2-седмично предупреждение да си го вземе без неговото съгласие", заяви Калфин.

"Ще направим и нещо, което говорихме с Хасан Адемов, когато оттегляше предложението за давността - в наредбата за отпуските ще заложим, че в началото на всяка година работодателят ще е длъжен да информира всеки работник какъв отпуск има да ползва. Ако работодателят откаже да пусне работника, то той може сам да се пусне", допълни той.

Калфин обясни, че засега няма опасност от наплив на хора, които ще искат помощи, защото работещите в Гърция техни роднини вече не им изпращат пари. Според него проблем би имало, само ако масово започнат да се завръщат в България хора, които работят в южната ни съседка.

Източник: "24 часа"