На 29 януари от 22:00 ч. в Rock'n'Rolla има B-side парти.

На това парти ще чуеш страхотни музикални парчета, които поради една или друга причина не са станали достатъчно популярни. 

Независимо, че са останали извън първите места  в класациите, те заслужават вниманието ти. 

Ако мислиш, че музиката в Rock'n'Rolla е еднообразна, отиди и чуй нещата, които не пускат в петък и събота, без това да означава промяна в стила на музиката на клуба.

за още по-голямо удоволствие от преживяването, всяка първа поръчка е на половин цена.