Успяващите организации имат персонал, който се чувства лично ангажиран при реализиране на целите и стратегията на компанията, напомня Джон О. Пейнтър в своето "Ръководство за оцеляване на малкия бизнес"

Грешките на другите трябва да ни служат за урок, напомня американският консултант и в книгата си (изд. "Зодираж", Варна, 1994 г.) разказва какво му споделил веднъж преуспяващ банкер - че рискува най-малко при кредитиране на човек, който веднъж е банкрутирал, възстановил се е и е изплатил кредита до последния цент.

Този факт за него означавал две съществени неща - първо, че такъв човек е с характер, и второ, той вече може да управлява успешно своята фирма. С други думи, този човек е извлякъл поука от собствените си грешки и е научил уроците на неуспеха.

Виж още: 10-те най-чести грешки на малкия бизнес (I част)

Ето и останалите пет най-чести грешки на малкия бизнес, формулирани от Джон О. Пейнтър.

6. Екстраполиране на историческите тенденции при прогнозиране бъдещото развитие

Историята се повтаря по същия начин само ако всички фактори, които й влияят, се повтарят сами по себе си. Добрият професионалист практикува управление от типа "Какво би станало, ако...?" и внимателно разглежда всички възможни сценарии.

7. Неуспех при определяне на себестойността

Себестойността е част от вашата ценова политика. Себестойността влияе пряко върху вашата брутна печалба. Брутната печалба трябва да бъде достатъчна, за да се покрият разходите и планираната печалба.

8. Неуспех при контрола на финансовите тенденции и условия

Това е фазата на контрола във вашия бизнес. Показателите, които се контролират, ви служат като пътна карта. Ако не знаете къде сте, никога не сте сигурен кога и как ще достигнете своята крайна цел.

9. Стремеж да бъдете "специалист по всичко".

Вие трябва да бъдете наясно със своите силни и слаби страни, отнасяйки ги към външните условия, в които функционира вашата фирма. Много малко хора могат да бъдат едновременно и адвокати, и счетоводители на фирмата си.

10. Неуспех при привличане на ключовите фигури във вашата фирма при финансовото планиране и осъществяване на стратегическите цели

Успяващите организации имат персонал, който се чувства лично ангажиран при реализиране на целите и стратегията на компанията.